Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Społeczny inspektor pracy

O inspekcji pracy słyszał każdy kto podejmował kiedykolwiek zatrudnienie. Dla pracowników jest to instytucja do której mogą się zgłosić, gdy łamane są ich prawa lub praca na określonym stanowisku jest z jakiegoś powodu niebezpieczna. Natomiast dla pracodawców słowa „inspekcja pracy” brzmią niczym senny koszmar, gdyż kojarzą się z kłopotami i nieprzyjemnościami. Z pomocą dla obu grup w firmie przychodzi ustawa o społecznej inspekcji pracy. Powołanie pracownika na to stanowisko z jednej strony zabezpieczy interesy i bezpieczeństwo pracowników, a z drugiej pozwoli pracodawcy na wyeliminowanie ewentualnych błędów jeszcze przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy.

Na czym polega funkcja społecznego inspektora pracy?

Społeczny inspektor pracy pełni rolę kontrolną. Znajduje się on na pierwszej linii między firmą a inspekcją pracy. Powinien reagować zarówno na zgłoszenia pracowników dotyczące niebezpiecznych sytuacji, zepsutych sprzętów, jak i łamania praw pracowniczych regulowanych przez kodeks pracy i wewnętrzne ustalenia firmy.

Osoba na tym stanowisku musi z wielką dokładnością przestrzegać wszystkich przepisów, również tych dotyczących ochrony danych osobowych. Aby łatwiej było mu wypełniać powierzone obowiązki posiada on prawo dostępu do pomieszczeń i urządzeń firmowych oraz do swobodnego poruszania się po siedzibie, bez względu na czas. Zatem, inspektor może wejść i kontrolować pomieszczenia zakładu pracy nawet po godzinach normalnego funkcjonowania.

Ustawa wskazuje również, że czynności powinien on wykonywać poza godzinami pracy, jednak w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa lub dostrzeżenia uchybień musi on niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki i poinformować o zagrożeniu pracodawcę.

Społeczny inspektor pracy

Wybór na społecznego inspektora pracy

Decyzję o wyborze na stanowisko społecznego inspektora pracy podejmują jedynie pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy. Proces wyborczy jest przeprowadzany przez organizacje związkowe zgodnie z założeniami uchwalonych przez siebie regulaminów. Co istotne, wpływu na tą decyzję nie może mieć pracodawca.

Zaleca się, aby społeczny inspektor pracy posiadał co najmniej pięcioletni staż w branży oraz co najmniej dwuletni staż pracy w danej firmie. Istotne jest również to, aby znał on zagadnienia wchodzące w specyfikę społecznej inspekcji pracy. Oczywiście wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko może pojawić się niepokój, że jeśli będą wytykać błędy swojemu pracodawcy mogą zostać zwolnieni.

Aby uniknąć stresu, niechęci do pełnienia tej funkcji i zapewnić należyte wypełnianie obowiązków, ustawa otacza ochroną osobę społecznego inspektora pracy. W czasie trwania jego kadencji oraz przez rok czasu po jej wygaśnięciu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z tym pracownikiem. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek – w przypadku przekroczenia uprawnień, lub obecności w pracy w stanie nietrzeźwości taka umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia. Rozwiązanie to ma zapewnić bezstronność osoby inspektora.

Zadania i obowiązki społecznego inspektora pracy

Zadania społecznych inspektorów pracy można podzielić na te związane z ochroną prawną pracowników oraz zapewniające poszanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne ma on prawo kontrolować przestrzeganie przepisów zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Posiada uprawnienia do nakładania na pracowników kar porządkowych oraz stosowania przepisów o odpowiedzialności materialnej.

W przypadku, gdy pracodawca nie chce udostępnić inspektorowi materiałów, może on, a nawet powinien wystąpić z prośbą o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. W zakres obowiązków wchodzi także kontrola:

  • stanu budynków,
  • urządzeń,
  • maszyn,
  • pomieszczeń pracy,
  • sanitariatów.

Co ciekawe, społeczny inspektor pracy powinien uczestniczyć również w postępowaniach powypadkowych. Posiada on prawo do uczestniczenia w pracach mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków.

Społeczny inspektor pracy

Jest to istotne, gdyż jego sumienna praca i wiedza mogą wpłynąć na ograniczenie zdarzeń niepożądanych i eliminację niebezpiecznych zachowań czy nawyków pracowników. W gestii inspektora leży opiniowanie (a niekiedy również przygotowywanie) projektów planów poprawy bezpieczeństwa  w pracy. Dobrą praktyką jest również słuchanie i wdrażanie rozwiązań proponowanych przez współpracowników.

Dobrze, aby pracownicy przemyśleli wybór odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Od niej zależy bowiem bezpieczeństwo w firmie. Tylko osoba posiadająca dobrą opinię, co do której wszyscy będą mieli zaufanie, powinna zostać społecznym inspektorem pracy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne