Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Społeczny inspektor pracy

O inspekcji pracy słyszał każdy kto podejmował kiedykolwiek zatrudnienie. Dla pracowników jest to instytucja do której mogą się zgłosić, gdy łamane są ich prawa lub praca na określonym stanowisku jest z jakiegoś powodu niebezpieczna. Natomiast dla pracodawców słowa „inspekcja pracy” brzmią niczym senny koszmar, gdyż kojarzą się z kłopotami i nieprzyjemnościami. Z pomocą dla obu grup w firmie przychodzi ustawa o społecznej inspekcji pracy. Powołanie pracownika na to stanowisko z jednej strony zabezpieczy interesy i bezpieczeństwo pracowników, a z drugiej pozwoli pracodawcy na wyeliminowanie ewentualnych błędów jeszcze przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy.

Na czym polega funkcja społecznego inspektora pracy?

Społeczny inspektor pracy pełni rolę kontrolną. Znajduje się on na pierwszej linii między firmą a inspekcją pracy. Powinien reagować zarówno na zgłoszenia pracowników dotyczące niebezpiecznych sytuacji, zepsutych sprzętów, jak i łamania praw pracowniczych regulowanych przez kodeks pracy i wewnętrzne ustalenia firmy.

Osoba na tym stanowisku musi z wielką dokładnością przestrzegać wszystkich przepisów, również tych dotyczących ochrony danych osobowych. Aby łatwiej było mu wypełniać powierzone obowiązki posiada on prawo dostępu do pomieszczeń i urządzeń firmowych oraz do swobodnego poruszania się po siedzibie, bez względu na czas. Zatem, inspektor może wejść i kontrolować pomieszczenia zakładu pracy nawet po godzinach normalnego funkcjonowania.

Ustawa wskazuje również, że czynności powinien on wykonywać poza godzinami pracy, jednak w sytuacji wystąpienia niebezpieczeństwa lub dostrzeżenia uchybień musi on niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki i poinformować o zagrożeniu pracodawcę.

Społeczny inspektor pracy

Wybór na społecznego inspektora pracy

Decyzję o wyborze na stanowisko społecznego inspektora pracy podejmują jedynie pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy. Proces wyborczy jest przeprowadzany przez organizacje związkowe zgodnie z założeniami uchwalonych przez siebie regulaminów. Co istotne, wpływu na tą decyzję nie może mieć pracodawca.

Zaleca się, aby społeczny inspektor pracy posiadał co najmniej pięcioletni staż w branży oraz co najmniej dwuletni staż pracy w danej firmie. Istotne jest również to, aby znał on zagadnienia wchodzące w specyfikę społecznej inspekcji pracy. Oczywiście wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko może pojawić się niepokój, że jeśli będą wytykać błędy swojemu pracodawcy mogą zostać zwolnieni.

Aby uniknąć stresu, niechęci do pełnienia tej funkcji i zapewnić należyte wypełnianie obowiązków, ustawa otacza ochroną osobę społecznego inspektora pracy. W czasie trwania jego kadencji oraz przez rok czasu po jej wygaśnięciu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z tym pracownikiem. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek – w przypadku przekroczenia uprawnień, lub obecności w pracy w stanie nietrzeźwości taka umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia. Rozwiązanie to ma zapewnić bezstronność osoby inspektora.

Zadania i obowiązki społecznego inspektora pracy

Zadania społecznych inspektorów pracy można podzielić na te związane z ochroną prawną pracowników oraz zapewniające poszanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne ma on prawo kontrolować przestrzeganie przepisów zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Posiada uprawnienia do nakładania na pracowników kar porządkowych oraz stosowania przepisów o odpowiedzialności materialnej.

W przypadku, gdy pracodawca nie chce udostępnić inspektorowi materiałów, może on, a nawet powinien wystąpić z prośbą o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy. W zakres obowiązków wchodzi także kontrola:

  • stanu budynków,
  • urządzeń,
  • maszyn,
  • pomieszczeń pracy,
  • sanitariatów.

Co ciekawe, społeczny inspektor pracy powinien uczestniczyć również w postępowaniach powypadkowych. Posiada on prawo do uczestniczenia w pracach mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków.

Społeczny inspektor pracy

Jest to istotne, gdyż jego sumienna praca i wiedza mogą wpłynąć na ograniczenie zdarzeń niepożądanych i eliminację niebezpiecznych zachowań czy nawyków pracowników. W gestii inspektora leży opiniowanie (a niekiedy również przygotowywanie) projektów planów poprawy bezpieczeństwa  w pracy. Dobrą praktyką jest również słuchanie i wdrażanie rozwiązań proponowanych przez współpracowników.

Dobrze, aby pracownicy przemyśleli wybór odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Od niej zależy bowiem bezpieczeństwo w firmie. Tylko osoba posiadająca dobrą opinię, co do której wszyscy będą mieli zaufanie, powinna zostać społecznym inspektorem pracy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne