Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Kiedy pracownikowi należy się dieta krajowa?

Dieta krajowa

Dieta krajowa to dodatek wypłacany przez pracodawcę pracownikowi, który swoje obowiązki wykonywał poza miejscem zamieszkania stałego lub czasowego pobytu. Przykładem delegacji może być wyjazd pracownika na szkolenie (własne bądź też doszkalanie pracowników w innym oddziale firmy), reprezentowanie zakładu pracy na forum wojewódzkim czy na targach branżowych.

Wlicza się do niej koszt wyżywienia, noclegu oraz dojazdu. Wysokość diety ustalana jest za pomocą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie są warunki wypłacania diety?

Aby pracodawca mógł wypłacić dietę, podróż służbowa pracownika musi wynosić ponad 8 godzin na dobę. Jeśli wynosi 8-12 godzin, z tytułu podróży służbowej przysługuje pracownikowi 50% diety, jeśli zaś czas trwania to więcej niż dwanaście godzin, winien otrzymać cały dodatek.

Jeśli pracownik przebywa w podróży służbowej dłużej niż dobę, pracodawca winien wypłacić mu dodatek za każdą pełną dobę. W przypadku doby rozpoczętej, ale niepełnej sposoby wypłacania są dwa. Jeśli niepełna doba wynosi do 8 godzin, należy się za nią 50% stawki, jeśli zaś jest to więcej niż 8 godzin – 100%.

Dieta krajowa – ryczałt za noclegi

Jedną z kwestii wpływających na wysokość dodatku jest ryczałt za noclegi. Przysługuje on wtedy, gdy delegacja trwała więcej niż sześć godzin i odpoczynek odbywał się między 21.00 a 7.00. Warto zaznaczyć, że pracodawca może odmówić wypłacenia ryczałtu, jeśli nocleg był bezpłatny, odbywał się podczas podroży bądź też pracownik mógł wrócić do domu w ciągu dnia.

Ile wynosi dieta krajowa?

Dieta krajowa a posiłki

To przypadek, kiedy w rozliczeniu pojawią się potrącenia. Dieta krajowa obejmuje refundację zwiększonych kosztów wyżywienia, jednak może się zdarzyć, że w hotelu, w którym nocuje pracownik, w koszty noclegu wliczone jest śniadanie bądź też organizator konferencji, na którą delegowano pracownika, na zakończenie spotkania serwuje uczestnikom obiad. Te darmowe posiłki odliczane są od diety w następujących proporcjach: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety. Zawsze odliczamy je od pełnej diety.

Delegacja krajowa – dieta a dojazdy

Pracownik może udać się w delegację własnym pojazdem (autem lub motocyklem). Wówczas ryczałt za dojazdy oblicza się na podstawie przejechanych kilometrów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia wydane na podstawie art. 34a tej ustawy.

Uwaga: jeśli pracownik wyjeżdża w delegację samochodem służbowym, dieta mu nie przysługuje.

A co z dojazdem środkami transportu publicznego? Na podstawie przedstawionych przez pracownika biletów lub faktur za bilety pracodawca może zwrócić całość kosztów podróży bądź też rozliczyć je w ten sposób, że za każdą rozpoczętą dobę podróży wypłaca pracownikowi ryczałt w wysokości 20% diety krajowej.

Delegacja krajowa dieta

Ile wynosi dieta krajowa? Zmiana stawek

Od 2013 roku aż do połowy 2022 r. stawki diety krajowej pozostawały na takim samym poziomie. Natomiast 11 maja pojawił się projekt rozporządzenia zwiększający poziom stawek diety. Powinien wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie w II połowie tego roku. Według nowych zaleceń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

  • dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju będzie wynosić 38 zł (obecnie 30 zł),
  • 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,6 zł (obecnie 6 zł),
  • 150-procentowy ryczałt za nocleg wyniesie 57 zł (obecnie 45 zł),
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu potwierdzonych rachunkiem będzie wynosić do 760 zł (obecnie 600 zł). Należy przy tym pamiętać, że wysokość kosztów jednej doby hotelowej nie może być wyższa niż dwudziestokrotność diety.

Do kiedy rozliczyć delegację krajową?

Delegację krajową winno się rozliczyć w terminie 14 dni od zakończenia podróży. Pracownik powinien udokumentować wydatki poniesione z powodu podróży, noclegu i wyżywienia. Wówczas pracodawca może wyliczyć kwotę diety i wypłacić ją delegowanemu.

Kiedy należy się dieta krajowa? Przykłady

  1. Pan Michał w ramach obowiązków służbowych wyjechał na konferencję z Chełmna do Grudziądza. Wyruszył o godz. 8.40 własnym autem i wrócił o godz. 15.40. W tym przypadku nie rozliczamy diety krajowej, ponieważ podroż służbowa trwała poniżej ośmiu godzin.
  2. Pani Kinga wyjechała z Bydgoszczy do Gdańska, by wyszkolić nowy personel w nowo otwartej filii firmy. Skorzystała z dobrego połączenia kolejowego. Jej pobyt poza miejscem zamieszkania trwał łącznie 3 i pół doby. Nocowała w hotelu, który zapewniał śniadania. Jak rozliczyć dietę pracowniczki? Najpierw wyliczamy podstawę diety, czyli 3,5 x 38zł (według nowych stawek). Otrzymujemy kwotę 133 zł. Od wypłacanej kwoty należy odliczyć hotelowe śniadania. Pani Kinga skorzystała z 3 śniadań, a więc od kwoty 133 zł odejmujemy 25% (33,25 zł). Otrzymujemy sumę 99,75 zł. Do tej kwoty należy dodać ryczałt za 3 noclegi, czyli 3 x 57 zł. To kwota 171 zł. Suma 99,75 zł i 171 zł wynosi 270,75 i taką właśnie kwotę powinien wypłacić pani Kindze pracodawca.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne