Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki. Ich realizacja to jednak nie wszystko, ponieważ razem z obowiązkami idą także różnego rodzaju przywileje. Jednym z nich jest możliwość wykorzystania płatnego urlopu na żądanie, który przysługuje w ramach urlopu wypoczynkowego. Zwykle pracownicy oszczędnie biorą urlop na żądanie, ponieważ nie jest on dobrze postrzegany przez pracodawców. W życiu zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje rodzinne czy zdrowotne, kiedy urlop na żądanie to jedyny ratunek.

Urlop na żądanie – co oznacza?

Urlop na żądanie to pula kilku dni wolnych, które przysługują pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego do wykorzystania z powodu nagłych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Jest udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego. To dlatego, kiedy wyróżnia się rodzaje urlopów, wymienia się głównie urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy czy okolicznościowy. Urlop na żądanie różni się od urlopu wypoczynkowego jedynie sposobem zgłoszenia i zwykle sposobem spędzania czasu.

Urlop na żądanie – kodeks pracy

Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) urlop na żądanie jest zagwarantowany pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Definicja urlopu na żądanie: “Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Co więcej, prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik – niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki jest zatrudniony.

Ile dni urlopu na żądanie na umowie o pracę?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość wykorzystania maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Co więcej, zatrudnienie w więcej niż jednym podmiocie oznacza, że z urlopu na żądanie można skorzystać w każdym z tych podmiotów także maksymalnie do 4 dni. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie urlopu na żądanie zmniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ dni urlopu na żądanie są częścią urlopu wypoczynkowego.

  1. osoby poniżej 10 lat stażu pracy – 20 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie
  2. osoby powyżej 10 lat stażu pracy – 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie

Czy urlop na żądanie przysługuje na zleceniu?

Jako że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, to przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie nie są objęte przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że nie przysługuje im urlop na żądanie. Ich nieobecność w pracy oznacza wypłatę pomniejszoną proporcjonalnie do ilości dni, kiedy nie było się w pracy.

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

W związku z tym, że urlop na żądanie nie jest zgłoszony i zaplanowany w planie urlopów, w określonych przypadkach dopuszcza się jego zastosowanie. Urlop na żądanie daje możliwość wzięcia jednego lub kilku dni wolnych w sytuacjach nagłych, niespodziewanych przez pracownika. Z prawa do urlopu na żądanie można skorzystać, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia jakiejś sprawy na którą jest potrzeby dzień wolny. Przykładami sytuacji, w których najczęściej zgłasza się urlop na żądanie to choroba, trudność w dojechaniu do pracy, kradzież czy śmierć bliskiej osoby.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to zwykły urlop wypoczynkowy, który różni się sposobem i czasem zgłoszenia do pracodawcy. Zgodnie z przepisami urlop na żądanie powinien zostać zgłoszony najpóźniej tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy. Może być to informacja:

  • wysłana wiadomością tekstową, mailową,
  • powiadomienie telefoniczne,
  • zaznaczenie nieobecności w specjalnej aplikacji.

Urlop na żądanie – odmowa pracodawcy

Nieobecność pracownika i niewywiązanie się ze stosunku pracy może nieść dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje. Tak samo, jak może zdarzyć się odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, tak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Realizacja tego prawa jest możliwa, ale zawsze musi zostać zaakceptowana przez pracodawcę. Urlop na żądanie jest udzielany w szczególnych przypadkach i przez określoną liczbę dni w roku. Decydując się na urlop na żądanie, warto wziąć pod uwagę stosunki z pracodawcą, stanowisko czy staż pracy. Brak zgody na urlop na żądanie i niestawienie się w pracy może zakończyć się zwolnieniem pracownika.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne