Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki. Ich realizacja to jednak nie wszystko, ponieważ razem z obowiązkami idą także różnego rodzaju przywileje. Jednym z nich jest możliwość wykorzystania płatnego urlopu na żądanie, który przysługuje w ramach urlopu wypoczynkowego. Zwykle pracownicy oszczędnie biorą urlop na żądanie, ponieważ nie jest on dobrze postrzegany przez pracodawców. W życiu zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje rodzinne czy zdrowotne, kiedy urlop na żądanie to jedyny ratunek.

Urlop na żądanie – co oznacza?

Urlop na żądanie to pula kilku dni wolnych, które przysługują pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego do wykorzystania z powodu nagłych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Jest udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego. To dlatego, kiedy wyróżnia się rodzaje urlopów, wymienia się głównie urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy czy okolicznościowy. Urlop na żądanie różni się od urlopu wypoczynkowego jedynie sposobem zgłoszenia i zwykle sposobem spędzania czasu.

Urlop na żądanie – kodeks pracy

Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) urlop na żądanie jest zagwarantowany pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Definicja urlopu na żądanie: “Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Co więcej, prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik – niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki jest zatrudniony.

Ile dni urlopu na żądanie na umowie o pracę?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość wykorzystania maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Co więcej, zatrudnienie w więcej niż jednym podmiocie oznacza, że z urlopu na żądanie można skorzystać w każdym z tych podmiotów także maksymalnie do 4 dni. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie urlopu na żądanie zmniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ dni urlopu na żądanie są częścią urlopu wypoczynkowego.

  1. osoby poniżej 10 lat stażu pracy – 20 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie
  2. osoby powyżej 10 lat stażu pracy – 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie

Czy urlop na żądanie przysługuje na zleceniu?

Jako że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, to przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie nie są objęte przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że nie przysługuje im urlop na żądanie. Ich nieobecność w pracy oznacza wypłatę pomniejszoną proporcjonalnie do ilości dni, kiedy nie było się w pracy.

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

W związku z tym, że urlop na żądanie nie jest zgłoszony i zaplanowany w planie urlopów, w określonych przypadkach dopuszcza się jego zastosowanie. Urlop na żądanie daje możliwość wzięcia jednego lub kilku dni wolnych w sytuacjach nagłych, niespodziewanych przez pracownika. Z prawa do urlopu na żądanie można skorzystać, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia jakiejś sprawy na którą jest potrzeby dzień wolny. Przykładami sytuacji, w których najczęściej zgłasza się urlop na żądanie to choroba, trudność w dojechaniu do pracy, kradzież czy śmierć bliskiej osoby.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to zwykły urlop wypoczynkowy, który różni się sposobem i czasem zgłoszenia do pracodawcy. Zgodnie z przepisami urlop na żądanie powinien zostać zgłoszony najpóźniej tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy. Może być to informacja:

  • wysłana wiadomością tekstową, mailową,
  • powiadomienie telefoniczne,
  • zaznaczenie nieobecności w specjalnej aplikacji.

Urlop na żądanie – odmowa pracodawcy

Nieobecność pracownika i niewywiązanie się ze stosunku pracy może nieść dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje. Tak samo, jak może zdarzyć się odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, tak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Realizacja tego prawa jest możliwa, ale zawsze musi zostać zaakceptowana przez pracodawcę. Urlop na żądanie jest udzielany w szczególnych przypadkach i przez określoną liczbę dni w roku. Decydując się na urlop na żądanie, warto wziąć pod uwagę stosunki z pracodawcą, stanowisko czy staż pracy. Brak zgody na urlop na żądanie i niestawienie się w pracy może zakończyć się zwolnieniem pracownika.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Biznes

Zbudowanie dobrej jakości ogłoszenia o pracę, które zostanie zauważone i przyciągnie na rozmowę wartościowych kandydatów wymaga nie tylko atrakcyjnych warunków samego zatrudnienia, ale i...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne