Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki. Ich realizacja to jednak nie wszystko, ponieważ razem z obowiązkami idą także różnego rodzaju przywileje. Jednym z nich jest możliwość wykorzystania płatnego urlopu na żądanie, który przysługuje w ramach urlopu wypoczynkowego. Zwykle pracownicy oszczędnie biorą urlop na żądanie, ponieważ nie jest on dobrze postrzegany przez pracodawców. W życiu zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje rodzinne czy zdrowotne, kiedy urlop na żądanie to jedyny ratunek.

Urlop na żądanie – co oznacza?

Urlop na żądanie to pula kilku dni wolnych, które przysługują pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego do wykorzystania z powodu nagłych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Jest udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego. To dlatego, kiedy wyróżnia się rodzaje urlopów, wymienia się głównie urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy czy okolicznościowy. Urlop na żądanie różni się od urlopu wypoczynkowego jedynie sposobem zgłoszenia i zwykle sposobem spędzania czasu.

Urlop na żądanie – kodeks pracy

Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) urlop na żądanie jest zagwarantowany pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Definicja urlopu na żądanie: “Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Co więcej, prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik – niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki jest zatrudniony.

Ile dni urlopu na żądanie na umowie o pracę?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość wykorzystania maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Co więcej, zatrudnienie w więcej niż jednym podmiocie oznacza, że z urlopu na żądanie można skorzystać w każdym z tych podmiotów także maksymalnie do 4 dni. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie urlopu na żądanie zmniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ dni urlopu na żądanie są częścią urlopu wypoczynkowego.

  1. osoby poniżej 10 lat stażu pracy – 20 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie
  2. osoby powyżej 10 lat stażu pracy – 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie

Czy urlop na żądanie przysługuje na zleceniu?

Jako że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, to przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie nie są objęte przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że nie przysługuje im urlop na żądanie. Ich nieobecność w pracy oznacza wypłatę pomniejszoną proporcjonalnie do ilości dni, kiedy nie było się w pracy.

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

W związku z tym, że urlop na żądanie nie jest zgłoszony i zaplanowany w planie urlopów, w określonych przypadkach dopuszcza się jego zastosowanie. Urlop na żądanie daje możliwość wzięcia jednego lub kilku dni wolnych w sytuacjach nagłych, niespodziewanych przez pracownika. Z prawa do urlopu na żądanie można skorzystać, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia jakiejś sprawy na którą jest potrzeby dzień wolny. Przykładami sytuacji, w których najczęściej zgłasza się urlop na żądanie to choroba, trudność w dojechaniu do pracy, kradzież czy śmierć bliskiej osoby.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to zwykły urlop wypoczynkowy, który różni się sposobem i czasem zgłoszenia do pracodawcy. Zgodnie z przepisami urlop na żądanie powinien zostać zgłoszony najpóźniej tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy. Może być to informacja:

  • wysłana wiadomością tekstową, mailową,
  • powiadomienie telefoniczne,
  • zaznaczenie nieobecności w specjalnej aplikacji.

Urlop na żądanie – odmowa pracodawcy

Nieobecność pracownika i niewywiązanie się ze stosunku pracy może nieść dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje. Tak samo, jak może zdarzyć się odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, tak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Realizacja tego prawa jest możliwa, ale zawsze musi zostać zaakceptowana przez pracodawcę. Urlop na żądanie jest udzielany w szczególnych przypadkach i przez określoną liczbę dni w roku. Decydując się na urlop na żądanie, warto wziąć pod uwagę stosunki z pracodawcą, stanowisko czy staż pracy. Brak zgody na urlop na żądanie i niestawienie się w pracy może zakończyć się zwolnieniem pracownika.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne