Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają obowiązek wykonywać swoje obowiązki. Ich realizacja to jednak nie wszystko, ponieważ razem z obowiązkami idą także różnego rodzaju przywileje. Jednym z nich jest możliwość wykorzystania płatnego urlopu na żądanie, który przysługuje w ramach urlopu wypoczynkowego. Zwykle pracownicy oszczędnie biorą urlop na żądanie, ponieważ nie jest on dobrze postrzegany przez pracodawców. W życiu zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje rodzinne czy zdrowotne, kiedy urlop na żądanie to jedyny ratunek.

Urlop na żądanie – co oznacza?

Urlop na żądanie to pula kilku dni wolnych, które przysługują pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego do wykorzystania z powodu nagłych, nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Jest udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego. To dlatego, kiedy wyróżnia się rodzaje urlopów, wymienia się głównie urlop wypoczynkowy, bezpłatny, wychowawczy czy okolicznościowy. Urlop na żądanie różni się od urlopu wypoczynkowego jedynie sposobem zgłoszenia i zwykle sposobem spędzania czasu.

Urlop na żądanie – kodeks pracy

Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) urlop na żądanie jest zagwarantowany pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Definicja urlopu na żądanie: “Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”

Co więcej, prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik – niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki jest zatrudniony.

Ile dni urlopu na żądanie na umowie o pracę?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem kodeksu pracy, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają możliwość wykorzystania maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Co więcej, zatrudnienie w więcej niż jednym podmiocie oznacza, że z urlopu na żądanie można skorzystać w każdym z tych podmiotów także maksymalnie do 4 dni. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie urlopu na żądanie zmniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ dni urlopu na żądanie są częścią urlopu wypoczynkowego.

  1. osoby poniżej 10 lat stażu pracy – 20 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie
  2. osoby powyżej 10 lat stażu pracy – 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie

Czy urlop na żądanie przysługuje na zleceniu?

Jako że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, to przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie nie są objęte przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że nie przysługuje im urlop na żądanie. Ich nieobecność w pracy oznacza wypłatę pomniejszoną proporcjonalnie do ilości dni, kiedy nie było się w pracy.

Kiedy można zgłosić urlop na żądanie?

W związku z tym, że urlop na żądanie nie jest zgłoszony i zaplanowany w planie urlopów, w określonych przypadkach dopuszcza się jego zastosowanie. Urlop na żądanie daje możliwość wzięcia jednego lub kilku dni wolnych w sytuacjach nagłych, niespodziewanych przez pracownika. Z prawa do urlopu na żądanie można skorzystać, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia jakiejś sprawy na którą jest potrzeby dzień wolny. Przykładami sytuacji, w których najczęściej zgłasza się urlop na żądanie to choroba, trudność w dojechaniu do pracy, kradzież czy śmierć bliskiej osoby.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to zwykły urlop wypoczynkowy, który różni się sposobem i czasem zgłoszenia do pracodawcy. Zgodnie z przepisami urlop na żądanie powinien zostać zgłoszony najpóźniej tego samego dnia przed rozpoczęciem pracy. Może być to informacja:

  • wysłana wiadomością tekstową, mailową,
  • powiadomienie telefoniczne,
  • zaznaczenie nieobecności w specjalnej aplikacji.

Urlop na żądanie – odmowa pracodawcy

Nieobecność pracownika i niewywiązanie się ze stosunku pracy może nieść dla przedsiębiorstwa poważne konsekwencje. Tak samo, jak może zdarzyć się odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, tak pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Realizacja tego prawa jest możliwa, ale zawsze musi zostać zaakceptowana przez pracodawcę. Urlop na żądanie jest udzielany w szczególnych przypadkach i przez określoną liczbę dni w roku. Decydując się na urlop na żądanie, warto wziąć pod uwagę stosunki z pracodawcą, stanowisko czy staż pracy. Brak zgody na urlop na żądanie i niestawienie się w pracy może zakończyć się zwolnieniem pracownika.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne