Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy można wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub?

Urlop okolicznościowy na ślub

Urlop okolicznościowy należy się każdemu pracownikowi w związku z konkretnymi wydarzeniami. Przepisy regulujące kwestię dodatkowych dni wolnych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, nie w Kodeksie pracy. Jedną z sytuacji, w których mamy możliwość uzyskania urlopu okolicznościowego, jest zawarcie związku małżeńskiego. Kiedy można skorzystać z takiej możliwości?

Urlop okolicznościowy jest to pula dodatkowych wolnych dni od pracy, z których można skorzystać w określonych sytuacjach np. ślub, urodzenie dziecka czy pogrzeb bliskich członków rodziny. Urlop może być wykorzystany w dniu wydarzenia, przed lub po nim, w celu dopełnienia formalności. Urlop okolicznościowy jest regulowany prawnie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku. Zapis odnosi się do sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzieleniu pracownikom zwolnień z obowiązków służbowych. Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne, zatem nie jest on pobierany pracownikowi z przysługującej mu puli urlopowej. Pracodawca ma obowiązek udzielić zgody na jego wykorzystanie.

Urlop okolicznościowy ślub – komu przysługuje?

Prawo pracy określa możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych w przypadku własnego ślubu lub ślubu dziecka. Uprawnienie do skorzystania z urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi w rozumieniu aktu prawnego zapisanego w rozporządzeniu MPiPS. Co ważne, jeżeli z jakichś powodów ślub zostanie odwołany lub nie odbędzie się, wówczas pracownik traci prawo do urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy związany ze ślubem jest udzielany wtedy, gdy ma on faktyczne skutki na gruncie prawa cywilnego. Przesłanką do możliwości wykorzystania dodatkowych dni wolnych będzie ślub cywilny bądź konkordatowy. Ślub wyznaniowy nie uprawnia do skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Ile dni urlopu przysługuje?

Ilość dodatkowych dni wolnych została określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i wynosi:

  • urlop okolicznościowy ślub pracownika – 2 dni;
  • urlop okolicznościowy ślub dziecka – 1 dzień.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z wykonywania obowiązków służbowych na wyznaczony czas. W przypadku własnego ślubu pracownik nie musi wykorzystywać przysługujących mu 2 dni urlopu łącznie, może je podzielić na pojedyncze dni. Zwolnienie obejmuje cały roboczy dzień, niezależnie od liczby godzin, którą miał przepracować pracownik w danym dniu.

Urlop okolicznościowy ślub siostry lub brata – czy przysługują dodatkowe dni wolne?

Wiele osób poszukuje w internecie odpowiedzi, czy w związku z uroczystością zaślubin rodzeństwa przysługują im dodatkowe dni wolne. Stąd też dość często pojawiająca się fraza: „urlop okolicznościowy ślub brata lub siostry, ile dni”.  Czy z tego tytułu pracownik może liczyć na dodatkowe dni wolne? W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nie ma zapisu, który przewiduje możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego z tytułu zawarcia związku małżeńskiego, któregoś z rodzeństwa. Pozostaje jedynie urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy ślub

Urlop okolicznościowy ślub – kiedy można wykorzystać?

Urlop okolicznościowy z tytułu ślubu daje możliwość załatwienia formalności związanych z uroczystością. Nie ma określonych regulacji, które wskazują, w jakim terminie należy wykorzystać urlop. Jednak warto pamiętać, że termin urlopu powinien pozostawać w ścisłym związku z konkretnym wydarzeniem (ślubem), czyli zarówno celem, jak i terminem danego wydarzenia. Ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Urlop okolicznościowy ślub – jakie dokumenty będą potrzebne?

W celu uzyskania dodatkowych dni wolnych należy złożyć u pracodawcy stosowny wniosek o urlop okolicznościowy. Warto pamiętać, że pracodawca ma prawo do wglądu aktu małżeństwa, choć para młoda nie ma obowiązku dostarczania kopii tego dokumentu. W chwili składania wniosku pracownik nie musi dysponować stosowną dokumentacją, może ją przedstawić w późniejszym terminie.

Wniosek powinien zostać  złożony w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracodawca miał możliwość organizacji pracy w okresie nieobecności pracownika.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane pracodawcy;
  • dane pracownika;
  • okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu;
  • liczbę dni urlopu;
  • termin wykorzystania urlopu.

Urlop okolicznościowy ślub – kiedy przepada?

W przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał dni wolnych w związku z okolicznością zawarcia małżeństwa, urlop okolicznościowy przepada. To samo dotyczy sytuacji, w której upłynął dłuższy okres od danego wydarzenia i pracownik nie ma już żadnych zobowiązań z nim związanych. Urlop okolicznościowy przepada wówczas, gdy ślub się nie odbędzie. Jeśli dodatkowe dni wolne zostały już wykorzystane, wtedy są one pobierane z puli urlopu wypoczynkowego.

Zawarcie związku małżeńskiego to niezwykle ważne wydarzenie w życiu. Przygotowania do uroczystości pochłaniają sporo czasu. Warto zatem pamiętać, że istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych, które nie są pobierane z puli urlopu wypoczynkowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne