Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Kiedy i komu przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna

Zakończenie kariery zawodowej wiąże się z wieloma rzeczami. Jednym z przyjemniejszych momentów jest spotkanie, na którym można podziękować za wkład pracownika w rozwój firmy, współpracę zarówno z kierownictwem, jak i kolegami z pracy. Jednakże zanim wybuchnie korek od szampana i udamy się na zasłużony odpoczynek, warto zapoznać się z zasadami przyznawania odprawy emerytalnej.

Czym jest odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna to nic innego jak wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik po przejściu na emeryturę lub rentę i jednoczesnym zakończeniu stosunku pracy. Jej celem jest zapewnienie finansowego wsparcia w czasie pierwszego etapu przejścia na emeryturę. Większość osób w tym czasie w dotkliwy sposób odczuwają zmniejszenie wysokości dochodów.

Zasady nabywania odprawy emerytalnej reguluje art. 921 Kodeksu pracy. Według niego pracownik spełniający warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie, ma prawo do otrzymania odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, pracownik, który otrzymał już odprawę, nie może znów nabyć do niej prawa.

W jakiej sytuacji i komu przysługuje?

Aby otrzymać finansowe wsparcie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia trzeba spełnić warunki uprawniające do jej otrzymania. Artykuł 92 Kodeksu pracy reguluje tę kwestię. Stosunek pracy musiał ustać w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Odprawa emerytalna przysługuje zatem każdemu pracownikowi, który spełnił powyższy warunek. Nie ma wpływu piastowane przez niego stanowisko, ani staż pracy u konkretnego pracodawcy. Z chwilą spełnienia przesłanek, osoba uzyskuje prawo do odprawy emerytalnej.

Okazuje się jednak, że jest sytuacja, kiedy świadczenie to nie przysługuje. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca może odmówić wypłaty odprawy emerytalnej, nawet jeśli pracownik spełnia wszystkie przesłanki. Wynika to z faktu, że do rozwiązania stosunku pracy doszło nie z tytułu przejścia na emeryturę, lecz poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Na wdrożenie takiego rozwiązania pozwala wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2013 roku (II PK 60/13). Mówi on wyraźnie, że odprawa emerytalna stanowi gratyfikację za staż pracy i właściwe wykonywanie powierzonych przez pracodawcę obowiązków. Ich ciężkie naruszenie może powodować zwolnienie dyscyplinarne, które z kolei nie jest ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Wysokość odprawy emerytalnej

Jak się wylicza wysokość odprawy emerytalnej?

Obliczenie wysokości kwoty odprawy emerytalnej nie jest trudne. Pracownik spełniający przesłanki do jej otrzymania może spodziewać się wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, które ustalane jest w ten sam sposób co pieniężny ekwiwalent za urlop. Oczywiście inne przepisy szczególne dotyczące różnych grup zawodowych mogą ustalać wyższą wysokość odprawy.

Przykładem takiego rozwiązania jest grupa zawodowa nauczycieli, którzy według art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. gwarantuje się wyższą odprawę emerytalną. Jej wysokość zależy od stażu pracy:

  • odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku stażu pracy mniejszego niż 20 lat;
  • odprawa w wysokości 3-miesięczne wynagrodzenia w przypadku stażu pracy większego niż 20 lat.

Jednak nie tylko nauczyciele są w tej kwestii uprzywilejowaną grupą. Zwiększenie wysokości wypłacanej odprawy emerytalnej dotyczy także pracowników samorządowych. Reguluje to art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Tak samo jak w przypadku nauczycieli jest ona liczona w zależności od stażu pracy:

  • 2-miesięczne wynagrodzenie w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 10 lat;
  • 3-miesięczne wynagrodzenie w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 15 lat;
  • 6-miesięczne wynagrodzenie w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 20 lat.

Podobnie sytuacja ma się do pracowników służby cywilnej, którym przysługuje:

  • 3-miesięczne wynagrodzenie w przypadku stażu pracy wynoszącego mniej niż 20 lat;
  • 6-miesięczne wynagrodzenie w przypadku stażu pracy wynoszącego więcej niż 20 lat.

Konieczne jest jednak zweryfikowanie czy w miejscu pracy nie obowiązuje układ zbiorowy lub tez inny wewnętrzny regulamin dotyczące wysokości odprawy emerytalnej. W takiej sytuacji odprawa emerytalna może być wyższa od wymogów wynikających z Kodeksu pracy. Nie może ona być jednak niższa od tej wymaganej w zapisach ustawy.

Wniosek o odprawę emerytalna

Odprawa emerytalna jest jednorazowym świadczeniem, jednak jeśli w chwili przejścia na emeryturę pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców należy mu się świadczenie od każdego z nich. Jednak muszą zostać spełnione wszystkie wymagane przesłanki. Jest to zgodne z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r., (II PK 51/11), który to stwierdził, że nie jest wykluczone prawo do kilku odpraw emerytalnych. Pracownik jednak musi być jednocześnie zatrudniony u kilku pracodawców, a na emeryturę przychodzi równocześnie lub kolejno u każdego z nich.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odprawy emerytalnej?

Jak już wspomniano niezbędnym wymogiem uprawniającym do nabycia prawa do uzyskania odprawy emerytalnej jest przejście pracownika na emeryturę. Konieczne do jego otrzymania jest zatem przedstawienie decyzja wydana przez organ rentowy po przeprowadzeniu postępowania na wniosek zainteresowanej osoby. Trzeba będzie także przedstawić dokumenty, takich jak świadectwa pracy, które pozwolą na potwierdzenie długości stażu zatrudnienia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne