Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Jakie wynagrodzenie powinno się otrzymać za nadgodziny nocne?

Wynagrodzenie za nadgodziny nocne

Pracodawca jest zobowiązany do zrekompensowania swojemu pracownikowi nadliczbowych godzin. Ma to zastosowanie zarówno podczas pracy w dzień, jak i w nocy. Za pracę w porze nocnej, pracownikowi przysługuje m.in. dodatkowa zapłata, która jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co jeszcze trzeba wiedzieć o nadgodzinach nocnych?

Co jest określane mianem nadgodzin nocnych i w jaki sposób się je rozlicza?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nadgodziny występują w sytuacji, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe ponad normę czasu pracy lub pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

Według zapisów KP, praca w porze nocnej odbywa się w godzinach od 21:00 do 7:00 dnia następnego. Pracodawca ma możliwość indywidualnie określić porę nocną, jednak musi o tym poinformować pracowników i umieścić tę informację w regulaminie. Dla przykładu pora nocna może obowiązywać od 22:00 do 6:00 dnia następnego. W razie braku indywidualnego określenia pory nocnej obowiązuje ona w wymiarze zgodnym z zapisem KP, czyli od 21:00 do 7:00, czyli pełne dziesięć godzin.

Przepisy Kodeksu pracy określają pracownika nocnego jako osobę, której rozkład czas pracy w każdej dobie obejmuje:

  • co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej;
  • w okresie rozliczeniowym co najmniej ¼ czasu pracy przypada na porę nocną.

Wynagrodzenie za nadgodziny nocne

Przepisy prawa pracy określają, w jaki sposób należy rekompensować podwładnemu nadgodziny nocne. Uzależnione jest to od potrzeb pracownika, stąd możliwości są dwie:

  • dodatki do wynagrodzenia – pierwszy za pracę w nocy, drugi za nadgodziny w godzinach nocnych;
  • dodatek – za pracę w nocy oraz czas wolny za nadgodziny w porze nocnej.

Pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nocnych, przysługuje dodatek do wynagrodzenia, liczony za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 151 §2 KP dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki stale poza zakładem pracy, może być zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość musi odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Warto pamiętać, że dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy jest on uznany za pracującego w nocy, czy też pełnienie obowiązków miało charakter incydentalny. Co więcej, za wykonywanie swoich obowiązków pracownikowi przysługuje zarówno dodatek za nadgodziny, jak i pracę w nocy.

Nadgodziny nocne – ile płatne?

Kodeks pracy jasno określa wysokość dodatków za powstałe nadgodziny. Zgodnie z art. 151 (1) §1 dodatki do wynagrodzenia przysługujące pracownikowi, który pracował w godzinach nadliczbowych, wynoszą 50% lub 100%. Zgodnie z art. 129 § 1 KP norma dobowa wynosi 8 godzin, natomiast wykonywanie obowiązków służbowych ponad dobowy wymiar godzin uznaje się za nadgodziny, za które pracodawca wypłaca dodatek 50% wynagrodzenia. 100% dodatku jest wypłacane za nadgodziny nocne, w niedziele czy święta (niebędące dla pracownika dniami pracy), a także w dni wolne od pracy, które zostały udzielone podwładnemu w zamian za wykonywanie swoich obowiązków w niedziele lub święto.

Wynagrodzenie za nadgodziny nocne

Odbiór nadgodzin nocnych

W zamian za nadgodziny w porze nocnej pracownik otrzymuje czas wolny, ponadto należy mu się dodatek w wysokości 20% za każdą przepracowaną godzinę. Obie te kwestie mają charakter odrębny, co oznacza, że funkcjonują oddzielnie. Niezależnie od formy kompensowania pracy nadliczbowej (mowa tutaj o dodatku lub czasie wolnym) za każdą nadgodzinę nocną przysługuje dodatek.

Za to, jakie nadgodziny powstają w porze nocnej, odpowiada pracodawca. Jest to na jego wyraźne polecenie lub w sytuacji, kiedy był poinformowany, że pracownik zostanie dłużej w pracy i nie sprzeciwił się temu. Nadplanowe godziny spędzone z własnej woli pracownika nie są uznawane za nadgodziny.

Wypłata dodatku za godziny nocne powinna nastąpić wraz z wypłatą miesięcznego wynagrodzenia, w którym pracownik wykonywał swoje obowiązki w porze nocnej. Warto jednak pamiętać, że zarówno dodatek, jak i czas wolny za nocne godziny nadliczbowe przysługują jedynie tym pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne