Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak zgłosić pracownika do ZUS-u?

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne, gdy musi odprowadzać od jego wynagrodzenia składki. Warto pamiętać, że obecnie możliwe jest zgłoszenie pracownika do ZUS online. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala załatwić formalności szybko i bez zbędnych problemów.

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS – co trzeba wiedzieć?

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego:

  • siebie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółki cywilnej,
  • siebie w przypadku bycia wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej lub partnerskiej,
  • siebie, jeśli prowadzi jednoosobową spółkę z.o.o.
  • pracowników,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • pracowników zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innego umowy zawartej oświadczenie usług,
  • osoby współpracujące w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Taki obowiązek nie ma zastosowania w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub student, który ma mniej niż 26 lat. W takich sytuacjach nie ma obowiązku płacenia za pracowników składek, a więc zgłoszenie pracownika do ZUS nie jest konieczne.

Z kolei do ubezpieczenia chorobowego należy zgłosić:

  • pracowników,
  • siebie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub bycia wspólnikiem w spółce cywilnej, ale wtedy ubezpieczenie jest dobrowolne,
  • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług zgodnej z Kodeksem Cywilnym.

Zgłoszenie pracownika do ZUS — termin

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, kiedy trzeba zgłosić pracownika do ZUS, aby spełnić wymagania stawiane przez przepisy prawa. Ma na to 7 dni od dnia, gdy pracownik rozpoczął pracę. Nie ma znaczenia,  na jakiego rodzaju umowie jest zatrudniony. Jeśli 7 dzień wypada w dzień wolny, czyli weekend lub święto, to należy to zrobić w następny dzień pracujący.

Termin zgłoszenia pracownika do ZUS

Dane pracownika do zgłoszenia do ZUS – druki, potrzebne informacje

Zgłoszenie do ZUS pracownika musi się odbyć na konkretnym formularzu. W przypadku osób podlegających pełnemu ubezpieczeniu, czyli tych, od których wynagrodzenia trzeba odprowadzić składki społeczne oraz zdrowotne, jest to druk ZUS ZUA. Dane pracownika zgłaszanego tylko do ubezpieczenia zdrowotnego należy przesłać na formularzu ZUS ZZA. Pracownik musi potwierdzić prawdziwość danych zawartych w formularzu własnoręcznym podpisem. Nie jest to natomiast wymagane w przypadku osób na urlopie wychowawczym oraz w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zgłoszenie nowego pracownika do ZUS – w jaki sposób przebiega?

Zgłoszenie pracownika do ZUS przez internet to zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie. Można to zrobić przez program Płatnik lub za pomocą aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych. Jest to opcja dostępna dla przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników. W formularzach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA należy podać kod zawodu.

W pierwszej kolejności należy się zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych. Następnie należy wybrać opcję umożliwiająca zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika. Niezbędne jest uzupełnienie danych identyfikacyjnych, dokładnego adresu oraz wszystkich innych informacji. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje się zgadzają. Na samym końcu trzeba pobrać potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia.

Ile czasu na zgłoszenie pracownika do ZUS ma przedsiębiorca?

Jak już wiesz, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Może jednak zdarzyć się, że pracodawca zapomni o tym. Musi w takim przypadku zrobić to jak najszybciej. Trzeba jednak mieć świadomość, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na takiego przedsiębiorcę karę grzywny. Niezgłoszenie jest uważane za wykroczenie. Niekiedy, a w skrajnych przypadkach ZUS może także uznać takie opóźnienie za przestępstwo.

Zgłoszenie pracownika do ZUS  przed rozpoczęciem pracy – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Standardowo zgłoszenie pracownika do ZUS następuje, dopiero gdy podpisze on umowę oraz rozpocznie pracę. Jednak umowę można podpisać nawet miesiąc wcześniej. Jeśli nie ma umowy, to płatnik nie ma podstaw do tego, aby objąć go ubezpieczeniem. Jeśli doszło do zgłoszenia pracownika, a stosunek pracy nie został finalnie nawiązany, konieczne jest wyrejestrowanie takiej osoby. Trzeba to zrobić do tej samej daty, od której pracownik miał zostać ubezpieczony. Dokonuje się tego na druku ZWUA, a jako kod wyrejestrowania należy wpisać liczbę 600, czyli „inną przyczynę wyrejestrowania”.

Każdy pracodawca musi wiedzieć, kiedy oraz w jaki sposób zgłosić swoich pracowników do ubezpieczeń. Dzięki temu uniknie on wiele problemów.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne