Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak zaksięgować fakturę bez VAT?

Faktura bez VAT

Faktura jest dokumentem, potwierdzającym sprzedaż towarów bądź zakres świadczonych usług, które zazwyczaj podlegają obowiązkowemu rozliczeniu VAT. Istnieją jednak sytuacje, w których stawka VAT nie jest naliczana. Kiedy ma to miejsce i kto może z tego skorzystać?

Czym jest faktura bez VAT?

Występują trzy sytuacje, w których faktura nie zawiera VAT-u:

1. Stawka VAT 0%.

Czynni podatnicy VAT mogą zastosować ten rodzaj stawki tylko w ściśle określonych przypadkach. Warto jednak pamiętać, że nadal jest to sprzedaż opodatkowana. Przedsiębiorca wystawiający dokumenty z 0% ma możliwość rozliczyć VAT od zakupów (może wnioskować o zwrot VAT-u).

Ściśle określone przypadki, w których można zastosować stawkę 0%, są opisane w ustawie o VAT. Dotyczy to eksportu towaru, WDT (wywóz towarów z Polski do jednego z krajów Unii Europejskiej), transportu międzynarodowego (poza granicę UE) oraz dostawie sprzętu komputerowego np. do placówek oświatowych.

2. Stawka „zw” – zwolniony z VAT.

Stawkę zwolniony z VAT stosują „nievatowcy”, czyli podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy mogą podlegać zwolnieniu przedmiotowo (określony rodzaj czynności) bądź podmiotowo (określone podmioty).

Zgodnie z art. 43 ustawy o VAT przedmiotowo zwolnione są m.in.: usługi pocztowe, profilaktyka opieki medycznej czy nauka języków obcych.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy podatników, u których sprzedaż za rok poprzedni nie przekroczyła 200 tys. zł netto. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania firmy limit jest określany proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Przy sprzedaży zwolnionej z opodatkowania, nie ma możliwości rozliczenia VAT-u od zakupów.

3. Stawka „np” niepodlegające opodatkowaniu.

Stawka ta odnosi się do sprzedaży nieopodatkowanej w Polsce. Dotyczy o głównie eksportu usług, które są opodatkowane w kraju nabywcy. Z tej stawki najczęściej korzystają np. informatycy, graficy, czy programiści, którzy wykonują swoje usługi dla zagranicznych podmiotów. Stawkę „np” daje możliwość rozliczenia VAT-u od zakupów. Usługodawca może wnioskować o zwrot podatku w sytuacji, kiedy nie formułuje kwoty VAT do zapłaty.

Faktura bez VAT

Kiedy wystawia się fakturę bez VAT?

Według aktualnych przepisów podatnik może wystawić fakturę bez VAT, jednak nie ma takiego obowiązku. Wyjątek od tego stanowi sytuacja, kiedy nabywca zażąda jej sporządzenia. Musi to jednak nastąpić w terminie 3 miesięcy. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym została wykonana usługa, towar został dostarczony bądź dokonano części lub całości zapłaty.

Ważne: w sytuacji, kiedy nabywca zażyczy sobie wystawienia dokumentu i poinformuje o tym fakcie w terminie 3 miesięcy (od końca miesiąca), w takim przypadku fakturę należy wystawić (na podstawienie danych Ministerstwa Finansów):

 • „do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub otrzymanie zaliczki”,
 • „w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania – jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub wpłata zaliczki”.

Jaki podatnik może wystawić taką fakturę?

Nie ma obowiązku wystawienia faktury w przypadku, kiedy:

 • podatnik jest zwolniony z VAT, korzystając ze zwolnienia podmiotowego (limit obrotów), czyli przychody uzyskane w roku poprzednim nie przekroczyły 200 tys. zł,
 • podatnik dokonuje sprzedaży zwolnionej z VAT, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego. Przykład: świadczenie usług z zakresu nauki języków obcych.

Dodatkowo podatnik, który jest zwolniony z VAT, może dobrowolnie wystawić fakturę.

Reasumując: nie ma obowiązku każdorazowo wystawić fakturę bez VAT, jednak podatnik może to zrobić lub udokumentować sprzedaż rachunkiem. Konieczność sporządzenia stosownego dokumentu występuje w sytuacji, kiedy nabywca zażąda w odpowiednim terminie (3 do miesięcy od dostarczenia towaru, wykonania usługi lub wpłaty części bądź całości zapłaty) jego wystawienia.

Co powinna zawierać faktura bez VAT?

Przedsiębiorca, który wystawia fakturę bez VAT, musi na niej umieścić:

 • kolejny numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska bądź nazwę podatnika i nabywcy,
 • adres podatnika i nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • liczbę, miarę lub ilość towarów, w przypadku usług ich zakres lub opis,
 • cenę jednostkową towaru bądź usługi,
 • kwotę należności ogółem.

W miejscu odnoszącym się do stawki VAT zależy wpisać skrót 'zw’ (zwolniony z VAT).

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia VAT na podstawie limitu przychodów do 200 tys. zł, wówczas nie jest zobowiązany do podawania podstawy prawnej odnoszącej się do zastosowania „zw”.

Informacja o podstawie prawnej musi być umieszczona, w sytuacji, kiedy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego (prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT).

Faktura bez VAT

Jak księguje się taką fakturę?

Każdy program do wystawiania faktur przewiduje możliwość ich utworzenia bez stawki VAT. Księgowanie przebiega w podobny sposób, zmienia się jedynie rodzaj stawki np. na 0%, „zw”, czy „np”. Kwota netto i brutto ma być taka sama. Dodatkowo podatnicy zwolnieni przedmiotowo (sprzedaż dotyczy tylko i wyłącznie czynności zwolnionych z VAT) i podmiotowo z VAT nie muszą wysyłać plików JPK_VAT.

Obowiązek ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy są przedmiotowo zwolnieni z VAT, ale prowadzą również sprzedaż opodatkowaną innymi stawkami.

Przepisy umożliwiają przedsiębiorcom spełniającym określone warunki wystawianie faktur bez VAT. Wcześniejsze zapisy zobowiązywały do potwierdzenia sprzedaży jedynie rachunkami. Aktualnie można wybrać sposób rozliczania się z nabywcą pomiędzy tymi dwoma dokumentami.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne