Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Jak wypełnić kartę wypadku w drodze do pracy?

Karta wypadku w drodze do pracy

Nieszczęścia chodzą po ludziach – niejedna osoba przekonała się o prawdziwości tego powiedzenia. Pośpiech, złe warunki pogodowe, brawura czy nieuwaga to tylko kilka czynników, które mogą być przyczyną poważnego nieszczęścia. Wypadek może zdarzyć się w każdej sytuacji i o każdej porze dnia czy nocy, bez względu na to gdzie i w jakim celu się przemieszczamy.

W jakich sytuacjach możemy mówić o wypadku w drodze do pracy?

Szczęście w nieszczęściu – może uznać osoba, której wydarzy się wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu. Wszystko dzięki zapisowi artykułu 57b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, ze zm.), gdyż opisuje on taką sytuację.

Wypadek w drodze do pracy według ustawowej definicji to nagłe zdarzenie losowe, które zostało wywołane przez zewnętrzną przyczynę i nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania pracy lub innej działalności, która upoważnia do ubezpieczenia rentowego. Ustawodawca precyzuje przepisy o zapis mówiący o tym iż droga powinna być najkrótsza i nie została przerwana.

Na szczęście jednak, jeśli przerwa była uzasadniona życiowo i jej czas nie był dłuższy niż granice wspomnianej potrzeby, lub jeśli droga nie była najkrótszą z możliwych, ale była najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych to taką sytuację uznaje się jako wypadek, który nastąpił w drodze do pracy.

Co jeszcze może być drogą do pracy?

Ustawodawca za drogę do pracy lub z pracy uważa oczywiście drogę z pracy do domu i odwrotnie. Jednakże oprócz tego, za drogę do pracy uznawana jest podróż do miejsca lub z miejsca:

  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów,
  • innego zatrudnienia lub innej działalności, która jest powodem ubezpieczenia rentowego.

Pojęcie drogi nie dotyczy jedynie dróg publicznych czy też ścieżek znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń. Za drogę uznawana jest także ścieżka prowadząca przez teren prywatny, nawet przez teren należący do osoby poszkodowanej, czy też klatkę schodową. To ile razy przemieszczało się wspomnianą drogą w ciągu dnia również nie ma znaczenia.

Postępowanie w przypadku wypadku

Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy musi natychmiast powiadomić o tym swojego pracodawcę, lub podmiot, który opłaca składki rentowe.  Wszystkie okoliczności i ustalenia dotyczące przyczyn wypadku zapisuje się na karcie wypadku w drodze do pracy. Kartę wypadku w sytuacji, gdy osoba jest ubezpieczonym pracownikiem sporządza pracodawca, a w przypadku pozostałych ubezpieczonych podmiot wymieniony w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Czas na sporządzenie dokumentu wynosi maksymalnie 14 dni od dnia wpłynięcia zawiadomienia o wypadku. Sporządza się ją po ustaleniu okoliczności i przyczyn nieszczęśliwego zdarzenia w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden otrzymuje osoba poszkodowana lub członek jej rodziny, a drugi przechowywany jest w dokumentacji powypadkowej.

Należy pamiętać, że spóźnione zgłoszenie wypadku w drodze do pracy nie uniemożliwia pracownikowi możliwości dochodzenia odszkodowania. Rozporządzenie nie wskazuje limitu czasowego na zgłoszenie tego faktu przez pracownika. Należy jednak pamiętać, że im szybciej poinformuje się pracodawcę tym łatwiej i bez niepotrzebnych nerwów można będzie wszystko zweryfikować.

Jakie dane powinna zawierać karta wypadku?

W karcie wypadku powinny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje umożliwiające identyfikację, zatem konieczne jest podanie wszystkich danych firmy w której zatrudniony jest poszkodowany (nazwa, adres siedziby, numer NIP i REGON). To samo dotyczy osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania).

Kolejnym, kluczowym elementem jest przedstawienie szczegółowego opisu zdarzenia, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności lub przyczyny wystąpienia nieszczęśliwej sytuacji. Konieczne jest także dokładne opisanie urazu jakiego doznał poszkodowany i wskazanie ewentualnych świadków. Dokument, aby był ważny musi zawierać podpisy.

Karta wypadku w drodze do pracy wzór

Świadczenie dla osoby poszkodowanej w sytuacji wypadku w drodze do pracy

Po wypadku, który nastąpił w drodze do pracy może należeć się odszkodowanie. Wszystko zależy od okoliczności zaistniałego wypadku. Ponadto poszkodowany może otrzymać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Świadczenie z tytułu doznanego wypadku przysługuje przez czas w jakim pracownik jest niezdolny do pracy. Jest ono wypłacane jeśli okres niemożności wykonywania pracy wynosi łącznie nie więcej niż 33 dni. Pracownik może także ubiegać się o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ułatwia proces ubiegania się o świadczenia.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne