Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Jak walczyć z mobbingiem w miejscu pracy?

Mobbing w pracy

Pojęcie mobbingu pojawiło się w krajowych przepisach dopiero w 2003 roku, co oznacza, że osoby będące wcześniej jego ofiarami, miały dużo większy problem z walką o swoje prawa, jako że problem nie był dokładnie zdefiniowany. W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie zachowania mogą zostać uznane za mobbing, jakie muszą być spełnione przesłanki, by można było mówić o mobbingu, a przede wszystkim, jak należy w takiej sytuacji postępować.

Kiedy mówimy o mobbingu?

Podstawowym założeniem jest powtarzalność w czasie. Zatem, jeśli doszło do przykrego zdarzenia jednorazowo, nie da się jeszcze mówić o mobbingu. Znaczenie ma również powtarzalność w czasie, czyli jeśli przykra sytuacja zdarza się np. co najmniej raz w tygodniu lub częściej. Chodzi o to, że jeśli doznajesz w pracy przykrości raz na kilka miesięcy, nie jest to jeszcze mobbingiem.

Duże znaczenie ma również wpływ podejmowanych przez mobbera działań na Twoje samopoczucie i stan zdrowia. Ofiary mobbingu często doznają zaburzeń lękowych, wpadają w depresję, mają pogorszone wyniki badań m.in. z powodu stresu, są bardziej narażone na zawał, a w najgorszych przypadkach może dochodzić do popełnienia samobójstwa.

Najczęstsze praktyki mobbingowe

Publiczne ośmieszanie

Niejednokrotnie zdarza się, że w miejscu pracy personel często żartuje z siebie nawzajem. Do tego w Polsce wciąż mamy skłonność do wyjątkowo nieprzyzwoitego humoru, którym wyjątkowo łatwo naruszyć cudze granice. Mobbingiem w takim przypadku jest sytuacja, gdy żarty i uszczypliwości są kierowane pod adresem ofiary w sposób uporczywy, powtarzający się i mający na celu pogorszenie samopoczucia.

Zlecanie zadań spoza zakresu obowiązków, wydawanie poleceń powyżej lub poniżej zakresu kompetencji

Sytuacja, w której ktoś jednorazowo poprosi Cię o zaparzenie kawy dla szefa, nie jest jeszcze mobbingiem, lecz jeśli podobne czynności nie należą do Twoich obowiązków, ewidentnie są poniżej Twoich kompetencji, powtarzają się regularnie w czasie, mając na celu m.in. odciągnięcie Cię od głównych zadań, by móc potem wykazać, że nie kończysz powierzonych zadań na czas, możemy już mówić o nękaniu.

Podobnie ze zlecaniem Ci zadań przekraczających Twoje możliwości – tutaj mobberowi chodzi o udowodnienie, że jesteś osobą niekompetentną. Do tego typu mobbingu zaliczają się również sytuacje, w których przełożony zleca Ci wykonanie zadania, po czym stwierdza, że nic takiego nie miało miejsca.

Poniżanie pracownika

Do poniżania zalicza się wspomniane już ośmieszanie, warto jednak wspomnieć, że kpiny z pracownika nie muszą odbywać się przy świadkach, by mogły być uznane za mobbing. Poniżanie odbywa się poprzez nieuzasadnioną krytykę, uwagi dotyczące prywatnych i zawodowych spraw, wyśmiewanie stroju i wszelkie inne działania, jakie mogą spowodować u ofiary obniżone poczucie godności osobistej.

Mobbing w pracy

Stosowanie gróźb

Często mobberzy, w obawie przed zdemaskowaniem i kłopotami, zastraszają swoją ofiarę. Choć trudno to zauważyć, gdy jest się ofiarą, groźby stosują przede wszystkim ci, którzy sami czują się zagrożeni. Pamiętaj zatem, że jeśli powiesz komuś o tym, co się dzieje, to sprawca będzie mieć kłopoty, nie Ty.

Ignorowanie osoby pracownika i jego zasług dla firmy

Mobbing wcale nie musi odbywać się przez nieprzychylne uwagi, czy naruszanie Twojej nietykalności cielesnej. Jeśli jednak zauważysz, że przełożony w oczywisty sposób nie chce z Tobą rozmawiać, pomija Cię podczas przydzielania premii, nie dopuszcza Cię do głosu podczas zebrań, lekceważy Twoje pomysły itd. – wiedz, że wówczas też jesteś ofiarą mobbingu.

Naruszanie nietykalności cielesnej

W tym jednym punkcie zawierają się wszystkie przypadki związane ze stosowaniem uderzeń, napastowaniem seksualnym, czy też wszelkim rodzajem dotyku, który powtarza się w czasie i którego sobie nie życzysz.

Co w sytuacji mobbingu może zrobić pracownik?

  • Zbieraj dowody. Notuj kiedy, gdzie, o której godzinie doszło do zdarzenia, staraj się opisać, co zrobił lub powiedział napastnik.
  • Rób zdjęcia i nagrania, gromadź maile, SMS-y i inne wiadomości z komunikatorów.
  • Zbieraj wyniki badań, mogące świadczyć o pogorszeniu się Twojego stanu zdrowia.
  • Zadbaj o zeznania świadków.
  • Reaguj stanowczo na próby mobbingu, nawet jeśli nie dotyczą Ciebie. Im więcej osób się postawi, tym mniej pewnie będzie czuł się mobber.
  • Mów głośno o tym, co Cię spotyka ze strony mobbera. Im więcej osób wie o sytuacji, tym mniej uwierzy w kłamstwa oprawcy.

Jak powinien postępować pracodawca?

Na pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Oznacza to, że ma on za zadanie powstrzymywać osoby podejmujące się mobbingu przed dalszymi działaniami i eliminować zagrożenia, jakie mogą prowadzić do wystąpienia zjawiska na terenie firmy. Pracodawca powinien też na bieżąco obserwować, jakie relacje panują w zespole, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o innym kolorze skóry, kobiety w ciąży, osoby najmłodsze i najstarsze w zespole oraz te wyróżniające się niższymi kompetencjami lub większą nieśmiałością. Są to na ogół grupy ludzi najbardziej narażone na mobbing.

Co grozi pracodawcy, gdy nie przeciwdziała on mobbingowi?

Zgodnie z prawem, jeżeli członek personelu pada ofiarą mobbingu, a pracodawca nie podejmuje działań, by temu przeciwdziałać, ofiara zastraszenia może wystąpić do sądu o odszkodowanie z racji zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Warto tutaj wspomnieć, że prawo nie ustala górnej kwoty takiego odszkodowania. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy pracownik w wyniku nękania rozwiązał umowę o pracę.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne