Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Jak sprawdzić PKD swojej firmy?

PKD

Dla wielu osób skrót PKD mówi nie wiele, jednakże jest to niezbędny element podczas rejestracji firmy. Każda z osób przygotowująca do prowadzenia własnego biznesu, powinna zapoznać się z wiedzą dotyczącą Polskiej Klasyfikacji Działalności. Została ona utworzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 2007 roku, jako jednolity system, sprawnie prowadzący do strukturyzacji działalności gospodarczej. Pełni funkcję statystyczną, dzięki której możliwe jest badanie obecnych podmiotów na rynku.

Pierwszy kontakt przyszłego przedsiębiorcy z PKD nastąpi już podczas zakładania firmy i wypełniania formularza CEIDG-1. Również jeżeli rozszerzy ona swoją działalność niezbędne będzie zmienienie dotychczasowego kodu. Powstaje jednak pytanie czy dotyczy to wszystkich i czy jest to tak naprawdę konieczne?

Polska Klasyfikacja Działalności – najważniejsze informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest ustrukturyzowanym systemem w ramach którego przyznawane są specjalne kody. Służą one uporządkowaniu poszczególnych grup i typów działalności gospodarczej, branż i sektorów. Przedsiębiorca poszukujący właściwego wzoru musi kierować się specyfiką wykonywanej przez siebie czynności w ramach działania firmy. Struktura PKD składa się z pięciu poziomów, a spośród nich zadaniem przedsiębiorcy jest jak najlepsze dopasowanie do charaktery prowadzonej działalności:

  • sekcja: oznaczona symbolem jednoliterowym; będąca podziałem całego zbioru na 21 poszczególnych grupowań, w których zakres wchodzą rodzaje działalności;
  • dział: oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, odzwierciedlającym podział zbioru na 88 grupowań rodzajów działalności;
  • grupa: oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym; wyróżniamy 272 grupowania rodzajów działalności; są one wyodrębnione ze względu na charakterystykę procesu produkcyjnego oraz jego przeznaczenia, a także profilu usługi lub jej odbiorców;
  • klasa: oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmująca 615 grupowań rodzajów działalności; rozróżnienie stanowi czynnik mówiący o specjalizacji procesu produkcji lub prowadzenia usługi;
  • podklasa: oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, zawiera 654 grupowania; pozwala na wyodrębnienie rodzajów działalności, należących do zbioru typowego dla polskiej gospodarki; dzięki temu zyskuje się narzędzie pomiarów statystycznych; widoczna litera Z mówi o równości podklasy z klasą wyłącznie w przypadku, kiedy na poziomie krajowym nie ma dodatkowego podziału.

Obowiązek posiadania i posługiwania się kodem PKD ciąży na:

  • osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wraz z wpisem do CEIDG);
  • podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli spółkach osobowych, kapitałowych, spółdzielniach, fundacjach.

Oprócz tego należy pamiętać o niezwykle istotnej kwestii, jakie wiąże się z PKD. Kod nie tylko informuje o charakterystyce prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadanie go to także obowiązki jak np.: rejestracja VAT, przypisanie rodzaju opodatkowania, weryfikacja obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

PKD

Wybór kodu PKD firmy

Jak zostało wcześniej wspomniane, kod PKD firmy jest niezbędnym elementem, który podajemy podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 oraz gdy sporządzamy umowę spółki osobowej lub kapitałowej. Rejestrując firmę należy odpowiednio dobrać PKD, aby zyskać podstawę do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.

Sporym problemem może stać się właśnie nadanie prawidłowego kodu. Można w tym zakresie skorzystać z pomocy wyszukiwarki, znajdującej się na biznes.gov.pl. Oprócz wskazania poszczególnych charakterystyk, możesz kierować się wskazaniami, czego nie dotyczy dana podgrupa.

Jeżeli nadal zdaje się to kłopotliwe warto skorzystać ze wsparcia specjalistów. Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi udostępnia możliwość konsultacji poprzez swoją stronę internetową. Poprzez uzupełnienie specjalnego formularza, gdzie należy podać opis dotyczący działalności, urzędnicy wskażą poprawny kod PKD. Uprawniona osoba po przesłaniu zapytania, otrzyma odpowiedź w terminie od 30 do 60 dni.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, należy podać kod dla głównego obszaru działań (generuje największe przychody). W tym przypadku nie ma limitu dodawania dodatkowych kodów. Nie trzeba także wpisywać ich na zapas. Zmiany można wprowadzać na bieżąco. Mogą one dotyczyć zarówno rozszerzenia, jak i zawężenia działalności. Na wprowadzenie danych przewidywane jest 7 dni.

PKD

Spółki osobowe i kapitałowe

Podczas rejestracji spółki w KRS istnieje możliwość podania maksymalnie 10 kodów PKD. Zmianę jednego z nich w przypadku spółki cywilnej, trzeba zaktualizować w rejestrze REGON. Spółki osobowe oraz kapitałowe mają trudniejszą sytuację. Każdy z kodów musi być zdefiniowany w umowie. Zmiana bez nowej umowy jest możliwa, wyłącznie kiedy widnieje zapis, określający daną działalność, określoną przez kod. W przypadku, kiedy jest to całkowita nowość dla spółki, niezbędne jest sporządzenie nowej treści umowy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne