Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Jak się przygotować do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy

Według słownikowej definicji kontrola polega na porównaniu stanu rzeczywistego z przyjętymi normami i pożądanym stanem oraz na ustaleniu ewentualnych odchyleń. Jednak kontrola nigdy nie kojarzy się z czymś przyjemnym. Na samą myśl o niej w wielu osobach wzrasta poczucie zagrożenia i kłopotów.

W przedsiębiorcach największy niepokój wzbudzają kontrole skarbowe oraz Państwowej Inspekcji Pracy, wcale jednak nie musi tak być. Lęk towarzyszy nieznanemu, dlatego warto jest w jak najlepszy sposób przygotować się przed wizytą PIP, a nic nie zapewni większego spokoju niż staranne prowadzenie dokumentacji i przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych. Co należy więc zrobić, aby wszystko przebiegło gładko i bez większego stresu?

W jakich sytuacjach PIP może przeprowadzić kontrolę?

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do skontrolowania firmy pod względem przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy bez uprzedzenia. Może mieć to miejsce o każdej porze w trakcie każdej zmiany w zakładzie lub przedsiębiorstwie. Tym samym należy się jej spodziewać zawsze. Oczywiście istnieją szczególne przypadki jak skargi ze strony pracowników zgłaszane do PIP, kiedy to kontrola jest związana z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.

Sprawdzenie odbywa się w siedzibie firmy oraz we wszystkich filiach, gdzie wykonywane są czynności z nią związane albo przechowywane dokumenty. Inspektor Pracy zgłasza się przed rozpoczęciem kontroli do przedsiębiorcy, ale tylko wtedy, gdy informacja o jego obecności nie wpłynie na wyniki kontroli. W przeciwnym razie jego wizyta pozostaje przemilczana.

Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy

Co może zostać poddane kontroli?

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy ma prawo do przebywania na terenie jednostki, którą kontroluje i może wchodzić, do każdego pomieszczenia jeśli tego wymaga przeprowadzane badanie. Co istotne przebieg kontroli może zostać utrwalany przy pomocy nagrania samego dźwięku, lub łącznie z obrazem.

Samej kontroli może zostać poddany szereg spraw, począwszy od całych obiektów i pomieszczeń, przez stanowiska pracy oraz różnego rodzaju urządzenia i maszyny, a na procesie technologicznym i przebiegu oraz warunkach pracy kończąc. Badanie nie jest jednak ograniczone do zewnętrznego przyjrzenia się zakładowi. Inspektor musi mieć zapewniony wgląd do wszelkich dokumentów, takich jak:

  • akta osobowe pracowników,
  • obliczenia,
  • zestawienia i wykresy,
  • dokumentacja techniczna i technologiczne.

W okresie zagrożenia epidemiologicznego, dodatkowym elementem poddanym kontroli jest przestrzeganie przepisów mających na celu wyeliminowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Sprawdzany jest również sposób zabezpieczenia pracowników przed niebezpieczeństwem przez pracodawcę oraz poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu zapewnienia jak najdokładniejszego wyniku kontroli inspektor ma prawo rozmawiać z pracownikami. Jeśli nie chcą oni ujawnić informacji szkodliwych dla ich pracodawcy, inspektor ma możliwość wydania postanowienia o zachowaniu poufności informacji. Oznacza to, że okoliczności uzyskania przez niego wiedzy pozostają utajnione, zatem nie będzie on mógł podać żadnych personaliów osób od których pozyskał informacje.

Czym może skończyć się taka kontrola?

Inspektor pracy sprawdza jeszcze jedną rzecz, która może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Jest to mianowicie przestrzeganie przepisów z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Łamanie zapisów prawa wiąże się ze złożeniem zawiadomienia do właściwych instytucji o nałożenie kary na osoby, które dokonały naruszeń.  Instytucjami, które zostają poinformowane o nieprawidłowościach są:

  • Urząd Kontroli Skarbowej – w przypadku stwierdzenia wykroczenia skarbowego,
  • Policja i Straż Graniczna – w przypadku naruszenia przepisów o cudzoziemcach,
  • ZUS – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kwestii ubezpieczeń społecznych,
  • starostę – jeśli stwierdzone zostaną przypadki naruszenia przez bezrobotnego przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Efekty kontroli podsumowywane są przez inspektora, za pomocą notatki lub protokołu. Pierwszą z nich sporządza się, gdy kontrola nie wykazała uchybień w funkcjonowaniu firmy. W jej treści znajduje się opis stanu zastanego w trakcie kontroli.

Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy

Drugi z wymienionych dokumentów – protokół – sporządzany jest, gdy inspektor ustali uchybienia. Musi on w nim je dokładnie opisać. Przedsiębiorca, którego on dotyczy ma możliwość przed złożeniem podpisu na dokumencie wnieść zastrzeżenia do jego treści. Ma na to 7 dni od momentu przedstawienia mu dokumentu, i co istotne wszystko musi być dobrze umotywowane i najlepiej poparte dowodami. Jeśli okażą się zasadne, inspektor ma obowiązek zmodyfikować lub uzupełnić tą część protokołu.

Jeśli inspektor stwierdzi nieprawidłowości, które jednak nie stanowią poważnego naruszenia może on wtedy zastosować tak zwane wystąpienie. Jest to swego rodzaju nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień. To wystąpienie zawiera wnioski z kontroli oraz ich umocowanie prawne.

Najlepszym przygotowaniem do kontroli jest sumienne przestrzeganie wszystkich przepisów. Na wynik kontroli wpływ ma pracodawca i to od podejmowanych przez niego kroków wszystko zależy. Dobrze jest być przygotowanym na okazanie wskazanego przez inspektora miejsca i dokumentów, również z poprzednich lat. Kontrola nie jest niczym złym, jej celem nie jest ukaranie przedsiębiorcy, lecz zapewnienie przestrzegania zapisów Kodeksu Pracy i bezpieczeństwa pracowników.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne