Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest niezbędne, by móc rozliczać się z urzędem skarbowym. W związku z jej założeniem i prowadzeniem nasuwa się wiele pytań. W poniższym artykule omówimy następujące zagadnienia:

 • Czym jest KPiR i jakie dane powinna zawierać?
 • Kto powinien ją prowadzić?
 • W jakiej formie może być prowadzona?
 • Jak należy ją prawidłowo wypełniać?
 • Jakie obowiązują terminy w zakresie prowadzenia KPiR?
 • Jakie są zasady przechowywania dokumentu?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Służy ona bieżącemu dokumentowaniu wszystkich przychodów i wydatków poniesionych przez firmę. Z jej pomocą można ustalić wysokość dochodu podlegającemu opodatkowaniu, wysokość odprowadzonego podatku i jego podstawę. Stanowi ona podstawę do rozliczeń z urzędem skarbowym, w przypadku korzystania z tzw. księgowości uproszczonej.

Jakie informacje powinna zawierać, a czego nie musimy tam wpisywać?

 • Zakup towarów i materiałów,
 • przychody,
 • koszty prac rozwojowych,
 • wydatki ponoszone na prowadzenie działalności.

Jakich informacji nie musimy podawać?

 • Zaliczek, dlatego, że nie zaliczają się one ani do przychodów, ani do kosztów.
 • Kosztów inwestycji przed jej zakończeniem – datą zobowiązującą do dokonania wpisu jest data wystawienia faktury.
 • Pomocy jednorazowej, udzielonej w celu otworzenia działalności.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się, że obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne, partnerskie i cywilne. KPiR jest obowiązkowe również w gospodarstwach rolnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a przychód wypracowany w roku podatkowym nie przekroczy 10 tys. złotych.

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Istnieją sytuacje, w których można uzyskać zwolnienie z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy to niektórych rodzajów działalności i jej rozmiaru, a także stanu zdrowia i wieku osoby zarządzającej działalnością, a także podatników, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.

Prowadzenie KPiR nie jest możliwe w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez firmę przekraczają 1 200 000 Euro w kwocie netto, w przeliczeniu na polską walutę według kursu NBP ustalonego na 1 października poprzedzającego roku podatkowego.

W jakiej formie można prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Dopuszczalna jest zarówno tradycyjna forma papierowa, jak i elektroniczna. Papierowe księgi są dostępne w sklepach z artykułami biurowymi, a z kolei wersja elektroniczna dopuszcza zarówno arkusze kalkulacyjne z Excela, jak i specjalne programy, dzięki którym można korzystać z arkusza w wersji online.

Wersja elektroniczna KPiR musi jednak spełniać określone wymagania. Jeśli do jej prowadzenia wykorzystywany jest dedykowany program, wówczas musi on być wyposażony w szczegółową instrukcję, musi istnieć możliwość wglądu i edycji danych, a do tego możliwość zabezpieczenia ich na dodatkowych nośnikach.

Jak prawidłowo wypełniać księgę?

Księga przychodów i rozchodów zawiera około 17 kolumn, z czego zawartość każdej z nich jest określona według ustalonego schematu. Co w nich zapisujemy?

 • numery porządkowe,
 • datę uzyskania przychodu lub poniesienia wydatku,
 • numer dowodu zakupu,
 • dane strony, z którą zawarto transakcję,
 • rodzaj transakcji,
 • wartość sprzedaży produktu,
 • przychody spoza sprzedaży,
 • zakup niezbędnych materiałów,
 • koszty poniesione podczas zakupu,
 • pensje pracowników,
 • inne koszty,
 • zsumowanie wypłat dla pracowników z innymi kosztami,
 • koszty badań i rozwoju firmy,
 • miejsce na uwagi.

Najważniejsze terminy dla prowadzenia KPiR

 • Datą założenia księgi przychodów i rozchodów powinien być 1 stycznia lub dzień założenia działalności gospodarczej.
 • Do 1 marca 2018 roku istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o założeniu księgi w ciągu 20 dni, lecz zostało to zniesione.
 • W ciągu 14 dni od rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej, istnieje możliwość złożenia korekty.
 • KPiR należy przechowywać przez 5 lat, co jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatków rozliczanych na podstawie księgi.

Gdzie należy przechowywać księgę przychodów i rozchodów?

 • Księga musi być przechowywana w miejscu prowadzenia działalności lub innym, które wskazał podatnik.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której finansami firmy zajmuje się zewnętrzne biuro rachunkowe, wówczas księga może znajdować się w biurze lub w firmie, a o miejscu jej przechowywania należy zawiadomić urząd skarbowy.
 • Ważnym wyjątkiem jest również przedsiębiorstwo wielozakładowe – w takim przypadku księga musi znajdować się w każdym z zakładów, chyba że zakład prowadzi ewidencję sprzedaży. W takiej sytuacji można założyć jedną księgę dla wszystkich zakładów.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie musi wcale być skomplikowane! Można prowadzić ją samodzielnie lub nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Biznes

Zbudowanie dobrej jakości ogłoszenia o pracę, które zostanie zauważone i przyciągnie na rozmowę wartościowych kandydatów wymaga nie tylko atrakcyjnych warunków samego zatrudnienia, ale i...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne