Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest niezbędne, by móc rozliczać się z urzędem skarbowym. W związku z jej założeniem i prowadzeniem nasuwa się wiele pytań. W poniższym artykule omówimy następujące zagadnienia:

 • Czym jest KPiR i jakie dane powinna zawierać?
 • Kto powinien ją prowadzić?
 • W jakiej formie może być prowadzona?
 • Jak należy ją prawidłowo wypełniać?
 • Jakie obowiązują terminy w zakresie prowadzenia KPiR?
 • Jakie są zasady przechowywania dokumentu?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Służy ona bieżącemu dokumentowaniu wszystkich przychodów i wydatków poniesionych przez firmę. Z jej pomocą można ustalić wysokość dochodu podlegającemu opodatkowaniu, wysokość odprowadzonego podatku i jego podstawę. Stanowi ona podstawę do rozliczeń z urzędem skarbowym, w przypadku korzystania z tzw. księgowości uproszczonej.

Jakie informacje powinna zawierać, a czego nie musimy tam wpisywać?

 • Zakup towarów i materiałów,
 • przychody,
 • koszty prac rozwojowych,
 • wydatki ponoszone na prowadzenie działalności.

Jakich informacji nie musimy podawać?

 • Zaliczek, dlatego, że nie zaliczają się one ani do przychodów, ani do kosztów.
 • Kosztów inwestycji przed jej zakończeniem – datą zobowiązującą do dokonania wpisu jest data wystawienia faktury.
 • Pomocy jednorazowej, udzielonej w celu otworzenia działalności.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się, że obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne, partnerskie i cywilne. KPiR jest obowiązkowe również w gospodarstwach rolnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a przychód wypracowany w roku podatkowym nie przekroczy 10 tys. złotych.

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Istnieją sytuacje, w których można uzyskać zwolnienie z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dotyczy to niektórych rodzajów działalności i jej rozmiaru, a także stanu zdrowia i wieku osoby zarządzającej działalnością, a także podatników, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.

Prowadzenie KPiR nie jest możliwe w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez firmę przekraczają 1 200 000 Euro w kwocie netto, w przeliczeniu na polską walutę według kursu NBP ustalonego na 1 października poprzedzającego roku podatkowego.

W jakiej formie można prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Dopuszczalna jest zarówno tradycyjna forma papierowa, jak i elektroniczna. Papierowe księgi są dostępne w sklepach z artykułami biurowymi, a z kolei wersja elektroniczna dopuszcza zarówno arkusze kalkulacyjne z Excela, jak i specjalne programy, dzięki którym można korzystać z arkusza w wersji online.

Wersja elektroniczna KPiR musi jednak spełniać określone wymagania. Jeśli do jej prowadzenia wykorzystywany jest dedykowany program, wówczas musi on być wyposażony w szczegółową instrukcję, musi istnieć możliwość wglądu i edycji danych, a do tego możliwość zabezpieczenia ich na dodatkowych nośnikach.

Jak prawidłowo wypełniać księgę?

Księga przychodów i rozchodów zawiera około 17 kolumn, z czego zawartość każdej z nich jest określona według ustalonego schematu. Co w nich zapisujemy?

 • numery porządkowe,
 • datę uzyskania przychodu lub poniesienia wydatku,
 • numer dowodu zakupu,
 • dane strony, z którą zawarto transakcję,
 • rodzaj transakcji,
 • wartość sprzedaży produktu,
 • przychody spoza sprzedaży,
 • zakup niezbędnych materiałów,
 • koszty poniesione podczas zakupu,
 • pensje pracowników,
 • inne koszty,
 • zsumowanie wypłat dla pracowników z innymi kosztami,
 • koszty badań i rozwoju firmy,
 • miejsce na uwagi.

Najważniejsze terminy dla prowadzenia KPiR

 • Datą założenia księgi przychodów i rozchodów powinien być 1 stycznia lub dzień założenia działalności gospodarczej.
 • Do 1 marca 2018 roku istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o założeniu księgi w ciągu 20 dni, lecz zostało to zniesione.
 • W ciągu 14 dni od rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej, istnieje możliwość złożenia korekty.
 • KPiR należy przechowywać przez 5 lat, co jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatków rozliczanych na podstawie księgi.

Gdzie należy przechowywać księgę przychodów i rozchodów?

 • Księga musi być przechowywana w miejscu prowadzenia działalności lub innym, które wskazał podatnik.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której finansami firmy zajmuje się zewnętrzne biuro rachunkowe, wówczas księga może znajdować się w biurze lub w firmie, a o miejscu jej przechowywania należy zawiadomić urząd skarbowy.
 • Ważnym wyjątkiem jest również przedsiębiorstwo wielozakładowe – w takim przypadku księga musi znajdować się w każdym z zakładów, chyba że zakład prowadzi ewidencję sprzedaży. W takiej sytuacji można założyć jedną księgę dla wszystkich zakładów.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie musi wcale być skomplikowane! Można prowadzić ją samodzielnie lub nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne