Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/culturov/domains/samodzielnyprzedsiebiorca.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Jak obliczyć staż pracy? - Samodzielny Przedsiębiorca
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak obliczyć staż pracy?

Staż pracy

Każdy z nas powinien mieć świadomość, czym jest staż pracy i co jest do niego zaliczane. Ta wiedza będzie niezbędna przy wyliczeniu długości urlopu wypoczynkowego, dodatkowego wynagrodzenia czy emerytury. Tutaj kluczowe jest uwzględnienie nie tylko wszystkich okresów, w których pracownik był zatrudniony, ale także czas nauki. Zatem co to jest staż pracy i jak go obliczyć?

Co wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy ma kluczowe znaczenie w wielu kwestiach. Dzięki niemu można ustalić np. minimalny okres do emerytury lub w przypadku młodszych pracowników, obliczyć, kiedy zacznie obowiązywać pełny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Czy studia wliczają się do stażu pracy?

Wiele osób zastanawia się, czy studia wlicza się do stażu pracy? Odpowiedź brzmi: tak.

Ukończenie szkoły wyższej jest liczone jako 8 lat zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, kiedy pracownik równocześnie pracował i studiował, wówczas do stażu pracy zalicza się jedno z nich (albo okres pracy, albo studiów). Tutaj najczęściej wybierana jest korzystniejsza opcja dla pracownika. Osoba, która ukończyła studia, musi przepracować zaledwie 2 lata, aby móc nabyć prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego (26 dni). Warto zaznaczyć, że staż pracy liczy się już od ukończenia 1 stopnia studiów wyższych. Z kolei doktoranci, którzy ukończyli edukację i uzyskali stopień doktora, czas odbywania studiów, zalicza się do stażu pracy, jednak nie więcej niż 4 lata.

Sytuacja nieco inaczej wygląda w odniesieniu do szkół średnich, zatem czy liceum wlicza się do stażu pracy? Tutaj sytuacja dotycząca dodatkowych lat stażu przedstawia się następująco:

 • liceum ogólnokształcące – 4 lata;
 • szkoła średnia zawodowa – 5 lat;
 • szkoła branżowa – 3 lata;
 • szkoła policealna – 6 lat.

Jak obliczyć staż pracy?

Czy macierzyński wlicza się do stażu pracy?

Zgodnie z przepisami prawa, urlop macierzyński jest wliczany do stażu pracy i nie jest zależny od ilości ciąż. W przypadku wyliczenia wysługi lat przed emeryturą lub dni urlopowych urlop macierzyński jest częścią stażu pracy.

To samo dotyczy urlopu wychowawczego. On także jest wliczany w staż pracy i również jest brany pod uwagę podczas wyliczeń odnoszących się do dni urlopowych czy wysługi lat.

Warto pamiętać, że do stażu pracy nie wlicza się:

 • umów cywilnoprawnych;
 • okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • bezpłatnego urlopu.

Kiedy jest potrzebne jego udowodnienie?

Długość stażu pracy wpływa na różnego rodzaju uprawnienia, które przysługują pracownikowi. Należą do nich:

 • prawo do urlopu;
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia;
 • prawo do odprawy;
 • prawo do emerytury bądź świadczeń przedemerytalnych;
 • prawo do nagrody jubileuszowej.

W przypadku, kiedy staż pracy jest uwzględniany do przyznawania dodatkowych nagród lub premii, wówczas zasady jego naliczania, muszą być jasno określone w przepisach wewnętrznych, które obowiązują u danego pracodawcy. Przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za staż pracy jest możliwe tylko u jednego pracodawcy.

Obliczanie stażu pracy

Jak udokumentować staż pracy?

Warto pamiętać, że to pracownik (nie pracodawca) ma obowiązek wykazania swojego stażu pracy.

Chcąc ubiegać się o wyższy wymiar urlopu, należy przedstawić dyplom ukończenia szkoły lub studiów oraz świadectwa pracy od poprzednich pracodawców. Z kolei osoba przechodząca na emeryturę, zobowiązana jest do dostarczenia pełnej dokumentacji (potwierdzającej staż pracy, a także wysokość uzyskanych dochodów) do ZUS. Jednak, jak udokumentować staż pracy bez świadectwa pracy? W sytuacji, kiedy dana osoba nie dysponuje stosowną dokumentacją, staż pracy można udowodnić za pomocą:

 • umowy o pracę;
 • legitymacji służbowej;
 • legitymacji ubezpieczeniowej, zawierającej wpisy dotyczące okresów zatrudnienia;
 • pism, które zakład pracy wystosował do pracownika w trakcie zatrudnienia.

Jak obliczyć staż pracy?

Do ogólnego stażu pracy wliczany jest czas przepracowany na umowie o pracę oraz inne okresy:

 • za który sąd przyznał wynagrodzenie osobie przywróconej na stanowisko pracy, a pracownik podjął pracę;
 • w którym skrócono czas wypowiedzenia z winy pracodawcy;
 • czas czynnej oraz zawodowej służby wojskowej;
 • praca poza granicami kraju;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także pracy w gospodarstwie współmałżonka;
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium dla bezrobotnego w trakcie szkolenia;
 • odbywania studiów doktoranckich (nie więcej niż 4 lata), warunkiem jest otrzymanie tytułu.

Wielu pracowników, którzy myślą już o przejściu na emeryturę, zastanawia się jak sprawdzić staż pracy? Otóż można to zrobić w ZUS. Warto pamiętać, że chcąc otrzymać świadczenie emerytalne, kobieta musi przepracować 20 lat, natomiast mężczyźni 25 lat. Przejście na emeryturę, w przypadku pań jest możliwe w wieku 60 lat, z kolei u panów wiek ten to 65 lat.

Staż pracy to istotna kwestia dla każdego pracownika. To nie tylko dodatkowe przywileje czy świadczenia pieniężne, ale także możliwość obliczenia okresu pozostałego do przejścia na zasłużoną emeryturę.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

IT

W dzisiejszym, gęsto zasiedlonym świecie cyfrowym, analiza ruchu na stronie jest kluczem do sukcesu online. Dzięki analityce internetowej, marki mogą zrozumieć zachowania odwiedzających, dostosowując...

Biznes

Project Manager (PM) to profesjonalista odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją projektów w ramach organizacji. Rola Project Managera jest kluczowa dla zapewnienia...

Biznes

List motywacyjny to rodzaj dokumentu, który jest przesyłany wraz z CV w celu aplikowania na określone stanowisko pracy, stypendium, praktyki lub inny rodzaj możliwości...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Domeny, hosting

Popularną metodą wykorzystywaną przez oszustów phishingowych jest tworzenie fałszywych witryn internetowych podszywających się pod popularne, istniejące strony, w celu nakłonienia użytkownika do poświadczenia logowania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne