Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Jak napisać „czynny żal” do urzędu skarbowego?

Czynny żal online

Opłacanie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym właściwych deklaracji należą do podstawowych obowiązków przedsiębiorców. Każda pomyłka lub opóźnienie w składaniu deklaracji podatkowej niosą ze sobą konsekwencje – od mandatu skarbowego po karę pozbawienia wolności. Istnieje jednak sposób, w jaki przedsiębiorca może uniknąć kary.

Czym jest czynny żal?

W celu uniknięcia kary związanej z pomyłką w deklaracji podatkowej bądź opóźnieniem w jej złożeniu, przedsiębiorca może złożyć we właściwej instytucji skarbowej czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. W piśmie tym podatnik informuje naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego o tym, jakich obowiązków nie dopełnił.

Złożenie przez przedsiębiorcę czynnego żalu wraz z dopełnieniem wszystkich obowiązków i uiszczeniem w całości wcześniej nieuregulowanego zobowiązania są w stanie sprawić, że naczelnik urzędu skarbowego bądź celno-skarbowego odstąpi od ukarania podatnika, który dopuścił się przewinienia. Podstawę prawną czynnego żalu stanowi artykuł 167 kodeksu karnego skarbowego – ustawy obowiązującej od 17 października 1999 roku.

Wzór czynny żal

Kto musi złożyć czynny żal?

Czynny żal powinna złożyć osoba, która jest sprawcą przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Instytucja ta została powołana szczególnie dla przedsiębiorców, którzy:

 • nie złożyli zeznania podatkowego w terminie,
 • prowadzili księgi rachunkowe w sposób nierzetelny,
 • wystawiali faktury w sposób nierzetelny,
 • nie zapłacili podatku dochodowego PIT lub CIT bądź podatku VAT,
 • zapłacili nieodpowiedni podatek dochodowy PIT lub CIT bądź podatek VAT,
 • stosowali obniżone stawki podatku VAT w sposób niezgodny z prawem,
 • stosowali zwolnienie z podatku VAT w sposób niezgodny z prawem,
 • zataili przez organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudzili pozwolenie celne,
 • wyłudzili zwrot należności celnej,

Warto zaznaczyć, że czynnego żalu nie musi składać osoba, która już dokonała korekty deklaracji podatkowej. Jeżeli w złożonej w terminie deklaracji wystąpił błąd, wystarczy samo złożenie korekty deklaracji bez konieczności dołączania czynnego żalu.

Formy składania czynnego żalu

Złożenia czynnego żalu można dokonać poprzez urząd skarbowy bądź urząd celno-skarbowy.  Dokument powinien być złożony przez podatnika:

 • w formie pisemnej osobiście w urzędzie skarbowym,
 • wysłany za pośrednictwem poczty,
 • wypełniony w formie elektronicznej.

Czynny żal metodą elektroniczną można złożyć na dwa sposoby: przesyłając pismo na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu skarbowego lub celno-skarbowego, albo korzystając z platformy e-Urząd Skarbowy. Przy składaniu pisma przez internet należy podpisać je przy pomocy podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego. W celu skorzystania z platformy e-Urząd Skarbowy do logowania można wykorzystać dane podatkowe – PESEL bądź NIP oraz kwotę przychodów.

Jak napisać czynny żal

Terminy składania dokumentu

Termin składania czynnego żalu przez podatnika nie został określony w ustawie. Niemniej jednak, by pismo zostało pozytywnie rozpatrzone przez właściwy organ ścigania, musi być ono złożone przed udokumentowaniem popełnionego przestępstwa przez urząd skarbowy bądź celno-skarbowy. Z tego powodu złożenie czynnego żalu nie odniesie skutku, jeżeli:

 • organy podatkowe udokumentowały przestępstwo, a podatnik został wezwany w związku z jego popełnieniem,
 • podatnik znajduje się w trakcie postępowania kontrolnego,
 • podatnik nakłaniał inną osobę bądź zorganizował grupę osób w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Warto dodać, że w sytuacji, w której urząd skarbowy nie uzna złożonego przez podatnika czynnego żalu, podatnik nie ma możliwości odwołania się od wydanej przez organ podatkowy decyzji.

Co powinien zawierać czynny żal?

Czynny żal nie posiada urzędowego formularza, w związku z czym musi być sporządzony samodzielnie przez podatnika. W piśmie powinny zostać zawarte następujące elementy:

 • dane podatnika,
 • adresat pisma, którym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego lub celno-skarbowego,
 • opis i okoliczności popełnionego czynu,
 • wskazanie osób mających związek z popełnionym czynem,
 • informacja na temat tego, czy sprawca naprawił swój czyn lub sposób i termin, w jakim zobowiązuje się do jego naprawienia.

W wypadku uregulowania wszystkich obowiązków, których dotyczy czynny żal, do pisma należy dołączyć potwierdzenie ich realizacji. Warunkiem uznania pisma przez organ podatkowy jest uiszczenie zapłaty wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę oraz złożenie stosownej deklaracji. Czynny żal chroni podatnika przez dodatkowymi karami, nie zwalnia go jednak z obowiązku uregulowania zaległych opłat skarbowych.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne