Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan

Czym jest biznesplan? Jak sama nazwa wskazuje jest to plan na biznes, który precyzuje cele i działania, które dane przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Zazwyczaj tworzy się go jako dokument, który zawiera aktualnie dane i założenia biznesowe oraz cele, które w przyszłości dana firma chce osiągnąć poprzez konkretne etapy. Biznesplan jest to przyszłościowa koncepcja rozwoju firmy, zawiera cała strategię i rozpisane działania w celu zbudowania marki czy osiągnięcia kroków milowych dla przedsiębiorstwa.

Biznesplan odnosi się do krótko- i długoterminowych celów danego przedsięwzięcia. O ile tworzenie planów i wizji w głowie przychodzi bardzo łatwo, to bez zapisanej strategii działania ciężko zabrać się do ich realizacji. Tworzenie biznesplanu pozwala spojrzeć na swoje pomysły z innej perspektywy. Bez niego ciężko zweryfikować swoje plany. Dobry biznesplan to podstawa dobrze prosperującej działalności.

Po co pisać biznesplan?

Dobry biznesplan przybliży Cię do sukcesu, niezależnie jaki cel chce się osiągnąć. Najczęściej tworzy się go, aby pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych, różnego rodzaju dofinansowania lub dotacje, o które ubiega się przedsiębiorca u konkretnej instytucji. Wtedy zanim podejmie się pisania biznesplanu najlepiej sprawdzić jakie wymogi ma dana instytucji, aby pomyślne otrzymać środki.

Biznesplan powinno się napisać podczas zarządzania strategicznego, kiedy zamierzasz zmienić cele swojej działalności, wprowadzasz na rynek nowy produkt lub usługę lub planujesz nowe działania marketingowe swojej firmy. Uporządkowanie informacji i analiza planów pozwoli dokładnie przeanalizować, czy działania, które wcześniej chciało się dokonać są opłacalne. Pisanie biznesplanu umożliwia znalezienie informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji.

Harmonogram solidnego biznesplanu pozwala sukcesywnie pokonywać szczeble w drodze na szczyt. Bez niego można po prostu pominąć ważne aspekty niezbędne np. do sfinalizowania jakiejś ważnej dla przedsiębiorstwa transakcji.

Kto powinien napisać biznesplan?

Najlepiej, jeśli biznesplan pisze osoba, która zarządza firmą. Im bardziej kompetentni ludzie zabierają się za pisanie biznesplanu tym lepiej później firma prosperuje lub osiąga dotacje, o które się ubiega. Biznesplan mogą pisać też pracownicy dobrze znający firmę we współpracy z profesjonalistami, którzy znają metodologie tworzenia tego dokumentu. Skuteczny biznesplan to najczęściej wynik prac kadry pracowniczej, ekspertów danej branży, specjalistów z zakresu zarządzania strategicznego i finansów oraz marketingowców.

Biznesplan

Co powinien zawierać biznesplan?

Aby biznesplan był skuteczny należy zawrzeć w nim jak najwięcej informacji, umożliwiających sprecyzowanie dzień i przybliżenie firmy do sukcesu. W przypadku tworzenia biznesplanu w celu uzyskania dotacji należy przedstawić wszystkie informacje, pozwalające instytucji, do której się go kieruje, zrozumieć plan i przekonać do tego, że jest on dobry i efektywny. Dlatego w biznesplanie należy zawrzeć:

  • Streszczenie przedsięwzięcia – czyli wizytówka całego dokumentu, która powinna zachęcić potencjalnego inwestora do zapoznania się z jego dalszą częścią. Tutaj należy umieścić: opis oferowanego produktu lub usługi przez firmę, jakie doświadczenie i kwalifikacje posiada się w związku z planowaną działalnością, jaką ma się koncepcję na rozwój firmy i jaki jest plan wykorzystania środków.
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – podstawowe i niezbędne informacje o firmie: rodzaj działalności i sektor, w obrębie którego się znajduje, misja firmy i wizja przedsięwzięcia.
  • Opis produktu lub usługi – prezentacja musi być realna, aby przekonać potencjalnych kredytodawców do oferty. W tej części należy umieścić: nazwę, specyfikację, cenę, cechy i zalety, na jaki rynek przygotowywany jest produkt, jakie korzyści oferuje klientowi, co wyróżnia go spośród produktów i usług konkurencji.
  • Zarządzanie firmą – opis sfery zarządzania firmą. W tej części powinny się znaleźć takie informacje jak wykształcenie i kwalifikacje kadry kierowniczej, liczba zatrudnionych i warunki ich zatrudnienia, a także usługi doradcze.
  • Rynek i konkurencja – część dotycząca tego czym charakteryzuje się branża, jak duży jest rynek i jakie panują na nim tendencje i kim są jego główni nabywcy.
  • Strategia marketingowa – niezbędna część każdego planu, gdzie umieszcza się plan sprzedaży, to jak klient dowie się o ofercie i jak otrzyma oferowany produkt, a także kim jest pośrednia i bezpośrednia konkurencja.
  • Plan finansowy – w nim należy zawrzeć przychody i koszty związane z prowadzeniem firmy, określenie jej sytuacji finansowej, prognozowanie przychodów i wydatków firmy, a także perspektyw sprzedaży.

Wskazówka

Przed tworzeniem biznesplanu warto przeprowadzić analizę SWOT, który dokładnie pozwoli Ci poznać silne i słabe strony Twojej firmy lub oferowanego produktu czy usługi, a także poznać zagrożenia i możliwości na rynku.

Analiza SWOT

W trakcie tworzenia biznesplanu niezbędną może okazać się koncepcja SMART, która pozwoli przeanalizować Twoje cele i na podstawie pięciu postulatów dotyczących cech umożliwi sprawdzenie jego poprawnego sformułowania.

Podsumowanie

Dobrze napisany i konkretny biznesplan zwiększa szanse na osiągniecie wyznaczonych celów. Niezależnie od tego czy jest on pisany przez pracowników czy we współpracy z profesjonalistami i czy tworzy się go w celu uzyskania dofinansowania czy dla uszeregowania i sprecyzowania działań należy realnie formułować swoje plany.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne