Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Aktualności

Ile może wynosić czas pracy pracownika młodocianego?

Młodociani pracownicy przed komputerem

1 września 2018 roku w życie weszły przepisy umożliwiające zatrudnianie osób powyżej 15 roku życia. Jednak, aby móc współpracować z taką osobą, trzeba stosować szereg obowiązujących przepisów. Co ważne, praca nie może kolidować z nauką. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że pracownicy młodociani są pod szczególną ochroną.

Kim jest pracownik młodociany?

Mianem pracownika młodocianego określa się osobę, która ukończyła 15 rok życia, ale nie przekroczyła jeszcze 18 lat. Pracodawca może zatrudnić młodocianych, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie, które potwierdza, że wykonywana praca nie zagraża ich życiu.

Pracownicy młodociani mogą być zatrudnieni:

  • w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania danej profesji;
  • na podstawie umowy o pracę do wykonywania lekkich prac.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy osobom młodocianym. Pracownicy muszą być objęci opieką oraz pomocą niezbędną do przystosowania się w wykonywaniu obowiązków. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie ewidencji młodocianych oraz obowiązkowe odprowadzanie składek do ZUS.

Osoba młodociana przed nawiązaniem stosunku pracy musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu bądź niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

Praca nastolatki w ogrodzie

Ile wynosi czas pracy młodocianego pracownika?

Czas pracy pracownika młodocianego to zarówno praca w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, jak i czas nauki zgodny z planem lekcji. Stąd też do czasu pracy wlicza się także czas obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

Pracownik młodociany – czas pracy

Osoby młodociane, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą maksymalnie pracować 6 godzin na dobę. Z kolei ci, którzy ukończyli 16 lat, mogą pracować 8 godzin na dobę. Zasada ta jest bezwzględna, czyli wymiar czasu pracy pracownika młodocianego, nie może być wydłużony. Wobec osób młodocianych nie może być także zastosowany tzw. system równoważnego czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy pracowników młodocianych

Dobowy odpoczynek pracowników młodocianych wynosi co najmniej 14 godzin, czyli jest on dłuższy o 3 godziny od pozostałych pracowników. Musi on obejmować 8 godzin pory nocnej, a także 6 godzin po niej następujących. Młodocianemu przysługuje również prawo do 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, który powinien obejmować niedzielę. Warto pamiętać, że osoby młodociane mogą zostać zatrudnione przy pracach wzbronionych, ale tylko w sytuacji, kiedy ukończyły 16 lat i wykonywanie takich obowiązków jest potrzebne do przygotowania zawodowego.

Dla osoby młodocianej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę pracodawca musi ustalić taki rozkład czasu i wymiar pracy, aby podwładny miał możliwość wykonywania swoich obowiązków oraz uczęszczania do szkoły. Stąd też według przepisów Kodeksu pracy:

  • tygodniowy wymiar czasu pracy osoby młodocianej w trakcie odbywania zajęć szkolnych nie może przekroczyć 12 godzin;
  • w dniach, w których pracownik uczestniczy w zajęciach szkolnych, wymiar czasu pracy nie może przekraczać 2 godzin;
  • w okresie ferii szkolnych, tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu;
  • dobowy wymiar czasu pracy osoby młodocianej, która nie ukończyła 16 lat, nie może przekraczać 6 godzin.

Czas pracy młodocianego

Ile musi wynosić przerwa w pracy w przypadku pracowników młodocianych?

Pracownicy młodociani mają dłuższą przerwę niż pełnoletnie osoby. Wynosi ona 30 minut i jest ona obowiązkowa, w sytuacji, kiedy dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny. Warto mieć na uwadze, że czas nauki również się tutaj wlicza.

Czy osoba młodociana może pracować w nadgodzinach?

W przypadku pracowników młodocianych jest bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. W przypadku osób do 16 roku życia nadgodziny będą powyżej 6 godzin. Z kolei u pracowników powyżej 16 roku życia, będzie to każda godzina po przepracowaniu 8 godzin.

Zatrudniając osoby młodociane, należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów. Jest to bardzo ważne, ponieważ ta grupa pracowników jest szczególnie chroniona przez Państwową Inspekcję Pracy. Oznacza to, że pracodawca musi liczyć się z rutynowymi kontrolami, ponieważ przepisy o czasie pracy osób młodocianych są najczęściej naruszane.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Przed podjęciem decyzji o współpracy z agencją PR warto określić cele, wybrać agencję z doświadczeniem w Twojej branży, sprawdzić portfolio i referencje, przygotować budżet,...

Biznes

W dzisiejszych czasach managerowie większości firm zdają sobie sprawę z faktu, że to właśnie pracownicy stanowią największe bogactwo organizacji. Dlatego też coraz większą wagę...

Księgowość

Chorobowym ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są m.in. pracownicy zatrudnieni na etacie. Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia dobrowolnego, które jak sama nazwa wskazuje, nie jest...

Księgowość

Inwentaryzacja wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Kojarzy się z mozolnym i czasochłonnym procesem liczenia i sprawdzania stanów magazynowych. Występuje kilka rodzajów tego procesu,...

Księgowość

W przypadku choroby i niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru...

Księgowość

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne, gdy musi odprowadzać od jego wynagrodzenia składki. Warto pamiętać,...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne