Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Firma w Czechach

Firma w Czechach

Na przeniesienie swojej działalności poza granice Polski i założenie firmy w Czechach decyduje się coraz częściej spore grono przedsiębiorców. Jednym z głównych podawanych powodów jest oczywiście wiele zachodzących zmian podatkowych w polskim prawie podatkowym, często niezrozumiałych lub wpływających niekorzystnie zarówno na małe i średnie firmy, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jak jednak założyć firmę w Czechach, komu się to opłaca i ile można zyskać?

Jak założyć firmę w Czechach – podstawowe wymagania

Zasady zakładania firm w Czechach są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce, choć biurokracja związana z formalnościami niezbędnymi do uruchomienia działalności jest znacząco uproszczona i dzięki temu zajmuje znacznie mniej czasu. Polscy przedsiębiorcy najczęściej decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, dla której formalności można załatwić w ciągu jednego dnia, lub na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, choć możliwe jest także założenie spółek jawnych, komandytowych i akcyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stworzenie spółki wymaga uzyskania wpisu do Rejestru Handlowego, wraz z wpisaniem do niego wszystkich osób, których przychody z prowadzonej działalności w Czechach w ciągu dwóch kolejnych lat są wyższe niż 120 milionów koron czeskich.

Procedura zakładania firmy w Czechach będzie zależała od wybranej formy działalności. Jeśli postawimy na jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne będzie jedynie przedłożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 1000 koron. Informacja o rejestracji działalności pojawi się w rejestrach najczęściej kolejnego dnia roboczego. Na nieco więcej komplikacji będą musieli liczyć przedsiębiorcy chcący założyć w Czechach spółkę. W ich przypadku konieczne będzie spisanie aktu notarialnego, którego koszt jest zależny od kapitału zakładowego spółki. Najdłuższym procesem formalnym przy zakładaniu firmy w Czechach jest rejestracja podatnika VAT, która może zająć do 30 dni w związku z procedurami weryfikacji rzetelności podmiotu rejestrowanego. Przedsiębiorca może zgłosić się jako podatnik VAT dobrowolnie, ale może też poczekać na moment przekroczenia obrotu w kwocie 1 000 000 koron w okresie ostatnich 12 miesięcy, co z automatu oznacza uzyskanie statusu podatnika VAT i związanych z tym obowiązków.

Założenie firmy w Czechach

Czy firma w Czechach się opłaca?

Chcąc rozważać przeniesienie działalności do Czech warto pomyśleć oczywiście o opłacalności takiego przedsięwzięcia – pomimo niższych podatków dochodowych, może zdarzyć się że stworzenie firmy w Czechach nie przyniesie większych zysków niż ta sama działalność w Polsce. Komu więc opłaca się taka decyzja?

Wśród zalet przeniesienia firmy do Czech warto wymienić między innymi proste i przejrzyste przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, łatwą komunikację ze wszystkimi urzędami (drogą elektroniczną), brak obowiązku posiadania stałego adresu firmy (korzystne np. dla zarejestrowanych w Czechach sklepów internetowych, którym wystarczy skrzynka pocztowa na terenie Czech), a także uzależnienie wysokości odprowadzanych składek od uzyskiwanego dochodu.

Jeśli zdecydujesz się na jednoosobową działalność gospodarczą, w Czechach skorzystasz z uproszczonych form ewidencji przychodów. Jako firma nie masz też obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zyski z założenia firmy w Czechach

W zakresie zysków, jakich można oczekiwać po działalności w Czechach, na początek warto skupić się na korzystnym systemie podatkowym i obowiązujących tam stawkach. Podatek dochodowy od osób fizycznych to w Czechach 15% różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami, a podatnik ma dodatkowo możliwość odliczenia ulgi w kwocie 24840 koron za rok kalendarzowy. Podatek dochodowy od osób prawnych, podobnie jak w Polsce, wynosi w Czechach 19%. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest jednak to, że jeśli wspólnik wypłaci sobie dywidendę (udział w zysku), spółka odprowadza za niego wyłącznie 15% podatku od dywidendy. Ostatnim obowiązkowym podatkiem jest podatek VAT, którego stawka podstawowa wynosi w Czechach 21%, a obniżona, obowiązująca dla produktów spożywczych, wyrobów medycznych, transportu osób, prasy, biletów na wydarzenia kulturalne i usług noclegowych 15% lub 10% w przypadku książek oraz leków.

Rozważając możliwe zyski z założenia firmy w Czechach warto zauważyć także stosowaną przez kraj korzystną formę obliczania podstawy opodatkowania i dostępne ulgi oraz zwolnienia na podstawie konkretnych działań firm. Możliwe jest m.in. zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów z działań proekologicznych czy odliczenie do 100% wydatków, jeśli przeznaczono je na badania i rozwój.

Od czego zacząć procedurę zakładania firmy w Czechach?

Pierwszym etapem, po oszacowaniu opłacalności stworzenia firmy w Czechach, będzie podjęcie decyzji o rodzaju działalności gospodarczej, jaką chcemy prowadzić i zarejestrować. Sama rejestracja możliwa jest przez osobistą wizytę w czeskim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, przez wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub mailowo, jeśli mamy dostęp do podpisu elektronicznego, oraz w punkcie sieci administracji publicznej Czech POINT. Zakres wymaganych do złożenia dokumentów zależy od rodzaju wybranej działalności.

  • Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach składasz do Urzędu dowód osobisty, zaświadczenie z KRK o niekaralności, zgłoszenie rejestracyjne działalności w języku czeskim, zaświadczenie o tytule własności lub prawie do użytkowania lokalu podanego jako siedziba firmy (możliwe jest też przedstawienie zgody właściciela lokalu na terenie Czech w którym będzie prowadzona firma), a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej.
  • Zakładając spółkę konieczne będzie przygotowanie zgody na umieszczenie siedziby wydaną przez właściciela lokalu (lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność nieruchomości), kopia dowodu osobistego wspólnika lub wypis z KRS, jeśli jest on osobą prawną, kopia dowodu osobistego członka zarządu i wyciąg z KRK członka zarządu.
  • Płatnicy VAT potrzebują oryginału wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS wraz z urzędowym tłumaczeniem na język czeski, oryginału zaświadczenia o rejestracji do europejskiego VAT w Polsce oraz kopię umowy o koncie bankowym zarejestrowanym w Polsce lub w Czechach.

Z zakładaniem firmy w Czechach lub gdziekolwiek za granicą warto być ostrożnym i dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz możliwościami legalnego prowadzenia takiej działalności. Chcąc wykorzystać przyjazny system podatkowy w Czechach dla własnej korzyści i uniknąć opodatkowania w Polsce pomimo wyraźnego prowadzenia działalności z Polski przedsiębiorca naraża się na poważne konsekwencje związane z nadużywaniem prawa podatkowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Biznes

Rola copywritera w marketingu internetowym jest nieoceniona. Odpowiadając za słowo copywriter potrafi zdefiniować całą kampanię i stworzyć treści, które nie tylko sprzedają,lecz także tworzą...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne