Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Firma w Czechach

Firma w Czechach

Na przeniesienie swojej działalności poza granice Polski i założenie firmy w Czechach decyduje się coraz częściej spore grono przedsiębiorców. Jednym z głównych podawanych powodów jest oczywiście wiele zachodzących zmian podatkowych w polskim prawie podatkowym, często niezrozumiałych lub wpływających niekorzystnie zarówno na małe i średnie firmy, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jak jednak założyć firmę w Czechach, komu się to opłaca i ile można zyskać?

Jak założyć firmę w Czechach – podstawowe wymagania

Zasady zakładania firm w Czechach są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce, choć biurokracja związana z formalnościami niezbędnymi do uruchomienia działalności jest znacząco uproszczona i dzięki temu zajmuje znacznie mniej czasu. Polscy przedsiębiorcy najczęściej decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą, dla której formalności można załatwić w ciągu jednego dnia, lub na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, choć możliwe jest także założenie spółek jawnych, komandytowych i akcyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stworzenie spółki wymaga uzyskania wpisu do Rejestru Handlowego, wraz z wpisaniem do niego wszystkich osób, których przychody z prowadzonej działalności w Czechach w ciągu dwóch kolejnych lat są wyższe niż 120 milionów koron czeskich.

Procedura zakładania firmy w Czechach będzie zależała od wybranej formy działalności. Jeśli postawimy na jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne będzie jedynie przedłożenie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 1000 koron. Informacja o rejestracji działalności pojawi się w rejestrach najczęściej kolejnego dnia roboczego. Na nieco więcej komplikacji będą musieli liczyć przedsiębiorcy chcący założyć w Czechach spółkę. W ich przypadku konieczne będzie spisanie aktu notarialnego, którego koszt jest zależny od kapitału zakładowego spółki. Najdłuższym procesem formalnym przy zakładaniu firmy w Czechach jest rejestracja podatnika VAT, która może zająć do 30 dni w związku z procedurami weryfikacji rzetelności podmiotu rejestrowanego. Przedsiębiorca może zgłosić się jako podatnik VAT dobrowolnie, ale może też poczekać na moment przekroczenia obrotu w kwocie 1 000 000 koron w okresie ostatnich 12 miesięcy, co z automatu oznacza uzyskanie statusu podatnika VAT i związanych z tym obowiązków.

Założenie firmy w Czechach

Czy firma w Czechach się opłaca?

Chcąc rozważać przeniesienie działalności do Czech warto pomyśleć oczywiście o opłacalności takiego przedsięwzięcia – pomimo niższych podatków dochodowych, może zdarzyć się że stworzenie firmy w Czechach nie przyniesie większych zysków niż ta sama działalność w Polsce. Komu więc opłaca się taka decyzja?

Wśród zalet przeniesienia firmy do Czech warto wymienić między innymi proste i przejrzyste przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, łatwą komunikację ze wszystkimi urzędami (drogą elektroniczną), brak obowiązku posiadania stałego adresu firmy (korzystne np. dla zarejestrowanych w Czechach sklepów internetowych, którym wystarczy skrzynka pocztowa na terenie Czech), a także uzależnienie wysokości odprowadzanych składek od uzyskiwanego dochodu.

Jeśli zdecydujesz się na jednoosobową działalność gospodarczą, w Czechach skorzystasz z uproszczonych form ewidencji przychodów. Jako firma nie masz też obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zyski z założenia firmy w Czechach

W zakresie zysków, jakich można oczekiwać po działalności w Czechach, na początek warto skupić się na korzystnym systemie podatkowym i obowiązujących tam stawkach. Podatek dochodowy od osób fizycznych to w Czechach 15% różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami, a podatnik ma dodatkowo możliwość odliczenia ulgi w kwocie 24840 koron za rok kalendarzowy. Podatek dochodowy od osób prawnych, podobnie jak w Polsce, wynosi w Czechach 19%. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest jednak to, że jeśli wspólnik wypłaci sobie dywidendę (udział w zysku), spółka odprowadza za niego wyłącznie 15% podatku od dywidendy. Ostatnim obowiązkowym podatkiem jest podatek VAT, którego stawka podstawowa wynosi w Czechach 21%, a obniżona, obowiązująca dla produktów spożywczych, wyrobów medycznych, transportu osób, prasy, biletów na wydarzenia kulturalne i usług noclegowych 15% lub 10% w przypadku książek oraz leków.

Rozważając możliwe zyski z założenia firmy w Czechach warto zauważyć także stosowaną przez kraj korzystną formę obliczania podstawy opodatkowania i dostępne ulgi oraz zwolnienia na podstawie konkretnych działań firm. Możliwe jest m.in. zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów z działań proekologicznych czy odliczenie do 100% wydatków, jeśli przeznaczono je na badania i rozwój.

Od czego zacząć procedurę zakładania firmy w Czechach?

Pierwszym etapem, po oszacowaniu opłacalności stworzenia firmy w Czechach, będzie podjęcie decyzji o rodzaju działalności gospodarczej, jaką chcemy prowadzić i zarejestrować. Sama rejestracja możliwa jest przez osobistą wizytę w czeskim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, przez wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub mailowo, jeśli mamy dostęp do podpisu elektronicznego, oraz w punkcie sieci administracji publicznej Czech POINT. Zakres wymaganych do złożenia dokumentów zależy od rodzaju wybranej działalności.

  • Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach składasz do Urzędu dowód osobisty, zaświadczenie z KRK o niekaralności, zgłoszenie rejestracyjne działalności w języku czeskim, zaświadczenie o tytule własności lub prawie do użytkowania lokalu podanego jako siedziba firmy (możliwe jest też przedstawienie zgody właściciela lokalu na terenie Czech w którym będzie prowadzona firma), a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej.
  • Zakładając spółkę konieczne będzie przygotowanie zgody na umieszczenie siedziby wydaną przez właściciela lokalu (lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność nieruchomości), kopia dowodu osobistego wspólnika lub wypis z KRS, jeśli jest on osobą prawną, kopia dowodu osobistego członka zarządu i wyciąg z KRK członka zarządu.
  • Płatnicy VAT potrzebują oryginału wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS wraz z urzędowym tłumaczeniem na język czeski, oryginału zaświadczenia o rejestracji do europejskiego VAT w Polsce oraz kopię umowy o koncie bankowym zarejestrowanym w Polsce lub w Czechach.

Z zakładaniem firmy w Czechach lub gdziekolwiek za granicą warto być ostrożnym i dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz możliwościami legalnego prowadzenia takiej działalności. Chcąc wykorzystać przyjazny system podatkowy w Czechach dla własnej korzyści i uniknąć opodatkowania w Polsce pomimo wyraźnego prowadzenia działalności z Polski przedsiębiorca naraża się na poważne konsekwencje związane z nadużywaniem prawa podatkowego.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Biznes

Programy do fakturowania online to wygodne narzędzie, które ułatwia dziś wielu firmom prowadzenie własnej księgowości i kontrolowanie bieżących spraw finansowych. W małych i średnich firmach nie zawsze opłaca się zatrudniać...

Domeny, hosting

Wybór hostingu dla tworzonej strony internetowej będzie kluczowy, jeśli chcemy żeby wszystko działało sprawnie. Dobry i szybki hosting gwarantuje, że strona będzie wczytywała się bez problemów niezależnie od tego...

Biznes

Home office to nie nowość. Niemniej jednak stan epidemii spowodował, że takie świadczenie pracy bardzo się upowszechniło i wygląda na to, że pod tym względem rynek pracy nie wróci już do „przedpandemicznej normalności”....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę