Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Faktoring jako „lekarstwo” na zatory płatnicze

faktoring dla firm

Czym jest faktoring?

Faktoring to tak naprawdę nic innego jad odsprzedawanie faktur. Często zdarza się, że stałym klientom przedsiębiorcy dają dalekie terminy płatności. Niestety przez ten czas środki finansowe przedsiębiorcy są zablokowane, bo choć usługa została wykonana (lub towar sprzedany), to zapłata ciągle nie wpłynęła. Często klienci także przeciągają terminy płatności, a to dodatkowo obciąża takiego przedsiębiorcę. W takim momencie na pomoc przychodzą instytucje finansowe, które odkupują faktury od przedsiębiorców (często są to banki) – płacą większa część kwoty przedsiębiorcy, a same czekają na zapłatę od kontrahenta.

W faktoringu występują trzy podmioty:

1. faktorant – przedsiębiorca, który wystawia fakturę i czeka na jej opłacenie,

2. faktor – instytucja finansowa, która odkupuje fakturę, płaci zaliczkę w wysokości ok. 80/90% faktorantowi i czeka na spłatę faktury przez klienta,

3. dłużnik faktoringowy – kontrahent przedsiębiorcy, który dostał fakturę od przedsiębiorcy.

Jakie są rodzaje faktoringu, ich wady i zalety?

Istnieje kilka kategorii usług faktoringowych. Najczęściej dzielimy je ze względu na:

1. charakter zobowiązania,

2. przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,

3. moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej,

4. sposób korzystania z usług faktoringowych,

5. charakter prowadzonej współpracy,

6. moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność.

Każda z tych kategorii dzieli się na podkategorie, które doprecyzowują zasady działania umowy faktoringowej.

finansowanie faktur przedsiębiorców

1. Usługi faktoringowe z kategorii charakter zobowiązania

 • faktoring wierzytelnościowy – najpopularniejsza umowa faktoringowa – faktorant przekazuje faktury przeznaczone dla kontrahenta faktorowi, a ten przelewa od 80% do 90% wartości tych faktur na konto faktoranta;
 • faktoring dłużny (odwrócony) – faktorant zawiera umowę z faktorem i oddaje mu do opłacenia umowy od konkretnych kontrahentów – dostawców, a ten płaci za nie.

2. Umowy faktoringowe związane z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta

 • pełny – odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta, jest przeniesiona na faktora (najdroższa forma);
 • niepełny – instytucja finansowa (faktor) dostaje fakturę, płaci przedsiębiorcy większość należności, ale nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta (najpopularniejsza forma);
 • mieszany – instytucja finansowa decyduje się na wzięcie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta, ale tylko do pewnej ustalonej w umowie kwoty zobowiązania.

3. Usługi świadczone pod względem momentu zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

 • jawny (otwarty) – na fakturze jest napisane wprost, że kontrahenta obowiązuje umowa faktoringowa i pieniądze musi przelać na konto faktora, a nie wystawcy faktury;
 • tajny (cichy) – stosowany w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie chce z różnych powodów ujawniać swoim kontrahentom, że korzysta z faktoringu;
 • półotwarty – kontrahent dostaje zwykłą fakturę, nie ma pojęcia o tym, że obowiązuje umowa faktoringowa i pozostanie on w niewiedzy, o ile wywiąże się z zapłaty w wyznaczonym terminie. Jeśli nie dotrzyma terminu, to otrzyma ponaglenie zapłaty z wyjaśnieniem od faktora, a nie od faktoranta (wystawcy faktury).

4. Możemy wyodrębnić trzy sposoby korzystania z usług faktoringowych

 • pojedynczy – przedsiębiorca sam decyduje, czy daną fakturę dawać do faktoringu, czy też nie (dający przedsiębiorcy możliwość decydowania);
 • globalny – przedsiębiorca oddaje faktorowi wszystkie faktury;
 • limit faktoringowy – instytucja finansowa bada możliwości faktora i ustala limit kwot faktoringowych.

5. Charakter prowadzonej współpracy faktoringowej

 • krajowy – dla przedsiębiorstw, które swoje towary bądź usługi oferują odbiorcom tylko w kraju prowadzenia działalności, a płatność dokonywana jest w złotówkach;
 • międzynarodowy – dla przedsiębiorstw, które działają na terenie kraju, ale chcą importować lub eksportować coś zza granicy; zazwyczaj w tym wariancie występuje dwóch faktorów: eksportowy z kraju eksportera i importowy z kraju importera.

6. Faktoring i jego rodzaj, który określamy ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedany towar lub usług

 • dyskontowy – faktor przyjmuje fakturę i od razu płaci przedsiębiorcy, z którym ma podpisaną umowę. Nie ma znaczenia kiedy zapłaci kontrahent – odbiorca faktury;
 • zaliczkowy (najczęściej stosowany) – faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę (między 80% a 90% wartości wystawionej faktury), a pozostałą część przelewa na konto przedsiębiorcy, kiedy klient zapłaci za fakturę;
 • wymagalnościowy – instytucja finansowa płaci dopiero w momencie kiedy klient opłaci fakturę.

finansowanie faktur- faktoring

Faktoring jest bardzo praktyczną i wygodną metodą finansowanie działalności gospodarczej. Umożliwia przedsiębiorstwom zachowanie płynności finansowej przy stosunkowo niewielkich kosztach i uproszczonych procedurach w pozyskiwaniu środków, porównując z kredytem. Usługi faktoringu świadczą swoim klientom banki, jak również wyspecjalizowane instytucje finansowe. Ponieważ nie jest to zgodnie z prawem działalność bankowa, usługi te nie podlegają nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego).

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne