Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Dotacje unijne dla firm – jak uzyskać fundusze dla małego przedsiębiorstwa?

dotacje unia europejska

Dotacje unijne to wsparcie finansowe, udzielane na konkretne projekty, które są związane z obszarami działalności Unii Europejskiej. Przyznawane są w następstwie ogłoszenia publicznego, zwanego również zaproszeniem do składania wniosków. Finansowanie z budżetu UE przekłada się pośrednio i bezpośrednio na wszystkich obywateli wspólnoty. Jednak uzyskanie funduszy nie dla każdego jest prostym zadaniem.

Kto może starać się o unijne dotacje?

O dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogą starać się wszyscy z wyjątkiem osób prywatnych, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej. Unijną dotację mogą otrzymać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspierające biznes, firmy realizujące cele publiczne, służby publiczne inne niż administracja, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe. Ze środków finansowych mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa i to niezależnie od wielkości czy też sektora. Mowa tutaj zarówno o mikro, małych, jak i średnich firmach, a także osobach, które są otrzymać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności.

Czy firma może ubiegać się o dotacje samodzielnie, czy lepiej zatrudnić specjalistyczną firmę?

Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na samodzielne ubieganie się o dotacje unijne, może również w tym celu skorzystać z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się pozyskiwaniem funduszy z budżetu UE. Warto mieć na uwadze, że proces ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe nie należy do najprostszych i jest wieloetapowy. Kluczowe jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, wypełnienie wniosku oraz podpisanie umowy. Istotną kwestią jest także prawidłowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Ewidencja musi być prowadzona w sposób przejrzysty na wyodrębniać kontach księgowych.

Nie każdy przedsiębiorca dysponuje stosowną ilością czasu tak, aby dokładnie przeanalizować całą procedurę ubiegania się o dotację z funduszy europejskich. Na rynku działają firmy konsultingowe, które oferują pomoc w uzyskaniu środków z UE. Specjalizują się oni w pozyskiwaniu dotacji nawet przy większych czy bardziej skomplikowanych projektach. Co więcej, część firm oferuje darmowe konsultacje wstępne, dzięki czemu przedsiębiorca uzyska kluczowe informacje oraz dowie się, jakie są szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Jednak należy pamiętać, że żadna, nawet najlepsza firma nie zagwarantuje otrzymania dotacji. Tutaj dużo zależy od samego wnioskodawcy i przede wszystkim pomysłu, na którym opiera się projekt. Doświadczona firma powinna zagwarantować, że złożony wniosek przejdzie ocenę formalną, oznacza to, że został złożony zgodnie z wymogami konkursu bez żadnych uchybień. W przypadku uzyskania dotacji doradcy zajmą się również prawidłowym rozliczeniem pozyskanych funduszy. Dużym atutem jest także fakt, że firmy konsultingowe świadczą swoje usługi dla wszystkich typów przedsiębiorstw.

Jak wygląda proces i co wpływa na powodzenie starań?

Pierwszym krokiem, jaki musi uczynić osoba starająca się o dotację, jest wyznaczenie celu, na jaki przeznaczy środki. Tutaj niezbędne jest prawidłowe przygotowanie biznesplanu, w którym należy umieścić swój pomysł, uzasadnienie, a także skutki, które niesie za sobą dana inwestycja. Ważny będzie również zakres przestrzenny (określenie terytorium np. powiat lub gmina). Kolejny krok to wybór odpowiedniego programu operacyjnego, a także działań, które będą odpowiednie dla potrzeb danej działalności – zwiększy to szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. W dalszej kolejności należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie. Kluczowe jest, aby był zgodny z wymogami. Dalszy etap to podpisanie umowy z instytucją zajmującą się przekazaniem dotacji. Chcąc mieć pewność, że środki finansowe zostaną przyznane, konieczne jest spełnienie wszystkich obowiązków w umowie.

Na co można przeznaczyć bezzwrotne dotacje?

Środki finansowe pozyskane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na wszystko. Każdy zakup musi być kwalifikowany według danego programu. Oznacza to, że zakup musi być zgodny z wytycznymi programu, w którym beneficjent bierze udział. Wydatki muszą być ściśle związane z pracami inwestycyjnymi danej inwestycji, która jest realizowana. Uzyskaną dotację można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej;
  • zakup nieruchomości zabudowanej;
  • budowa bądź rozbudowa hal produkcyjnych;
  • koszty nabycia materiałów budowlanych;
  • zakup środków trwałych, urządzeń i maszyn;
  • najem, leasing bądź dzierżawa środków trwałych, budynków oraz gruntów;
  • koszty nabycia specjalistycznych środków transportu;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, patentów, know-how.

W przypadku osób, które starają się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozyskane środki można przeznaczyć na zakup: środków trwałych, sprzętu czy wyposażenia. Dodatkowo możliwe jest nabycie samochodu, jeżeli stanowi on podstawowe narzędzie pracy.

Choć dotacje z Unii Europejskiej dają szerokie możliwości rozwoju, to ich pozyskanie nie jest prostym zadaniem. Otrzymane środki nie mogą być przeznaczone na każdy cel, muszą być wydatkowane zgodnie z założeniem programu. Dodatkowo niezwykle istotną kwestią jest ich prawidłowe rozliczenie. Każdy przedsiębiorca może samodzielnie ubiegać się o dotację bądź skorzystać z kompleksowej obsługi firm konsultingowych. Wybór uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne