Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Księgowość

Czym jest umowa zadaniowa?

Umowa zadaniowa

Pracodawca może rozważyć zadaniowy system pracy dla tych pracowników, którzy wykonują powierzone im obowiązki poza siedzibą firmy. System ten pozwala na rozliczenie podwładnego z realizacji określonych zadań, bez konieczności ewidencjonowania czasu pracy. Umowa zadaniowa ma wiele zalet zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Pracodawcy w określonych sytuacjach stosują również inne formy współpracy np. umowa zlecenie, zadaniowa czy o dzieło.

Umowa zadaniowa – kodeks pracy

Definicja umowy zadaniowej została zapisana w art. 128 Kodeksu Pracy jako czas, w którym pracownik ma być do dyspozycji pracodawcy w miejscu przez niego wyznaczonym lub w zakładzie pracy. Z kolei zgodnie z art. 140 KP w przypadkach, które są uzasadnione rodzajem pracy bądź jej organizacją lub też miejscem wykonywania pracy, dozwolony jest system zadaniowego czasu pracy. W takich przypadkach pracodawca po wcześniejszym porozumieniu z podwładnym, ustala wymiar czasu, który będzie niezbędny do wykonania powierzonych obowiązków, przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy, który wynika z norm określonych w art. 129 KP. Pracownik zatrudniony na umowie zadaniowej podlega podstawowym normom czasu pracy, a więc nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu. Ilość i rozmiar zadań, które zostają powierzone pracownikowi, powinny być wykonywane w określonym czasie pracy z zachowaniem efektywności i staranności.

Jak wygląda umowa zadaniowa?

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy ma zastosowanie w przypadku, kiedy nie jest możliwe lub konieczne dokładne określenie godzin pracy.

Umowa o pracę zadania – wzór

Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu, zawiera zapisy dotyczące:

  • stron, pomiędzy którymi zostaje zawarta umowa;
  • postanowienia ogólne (stanowisko pracy, czas, na jaki zostaje zawarta umowa, dzień rozpoczęcia pracy);
  • miejsce pracy;
  • czas pracy;
  • wynagrodzenie;
  • ogólne obowiązki pracownika;
  • szczegółowy zakres obowiązków.

Tryb i zakres obowiązków powinien być omówiony z pracownikiem, zanim zostanie sporządzona umowa zadaniowa, wzór zapisów powinien być zrozumiały dla obu stron.

Umowa o pracę zadaniowa

Umowa zadaniowa – nadgodziny, czy są możliwe? Tak!

Praca w godzinach nadliczbowych występuje w przypadku, pracy ponad normę 8 godzin na dobę oraz w czasie przekraczającym 40 godzin tygodniowo. Okoliczności, w jakich może być wykonywana praca w godzinach nadliczbowych to:

  • nie jest możliwe wykonanie powierzonych obowiązków w podstawowym czasie pracy;
  • po stronie pracodawcy wystąpiły zakłócenia, które uniemożliwiały wykonanie powierzonych obowiązków;
  • powierzenie dodatkowych zadań w czasie, który był przeznaczony na inne obowiązki.

Zadaniowy czas pracy oznacza, rozliczenie z ilości wykonanych zadań przez pracownika, a nie z czasu, jaki poświęcił na swoją pracę. Jest to idealne rozwiązanie dla tych osób, które wykonują profesję niewymagającą przebywania w jednym miejscu, a także stałych godzin pracy. Pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, z kolei pracownik ma większą swobodę w dysponowaniu swoim czasem. Dodatkowo to spore ułatwienie w przypadku konieczności łączenia kilku obowiązków. Zadaniowy czas pracy najczęściej spotykany jest w miejscach, w których najważniejsza jest ilość stworzonych produktów bądź świadczonych usług.

Kiedy stosuje się umowę zadaniową?

Umowa o prace zadaniowa może być wprowadzona, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania. Chcąc zastosować zadaniowy czas pracy, musi być spełniony co najmniej jeden z wymienionych warunków. Wprowadza się go wówczas, gdy nie zachodzi konieczność stałej obecności pracownika w miejscu pracy. Zastosowanie zadaniowego czasu pracy będzie uzasadnione w tych przypadkach, w których nie ma możliwości określenia zarówno pory dnia wykonywania obowiązków, jak i czasu potrzebnego na realizację zadań. Pracownik decyduje, kiedy wykonuje swoją pracę, ponieważ zadaniowy czas pracy odnosi się do stanowisk, na których efekt jest uzależniony od różnych czynników zewnętrznych. Jednak należy pamiętać, że pracownik podlega podporządkowaniu pracodawcy, uwzględniając jego polecenia.

Zadaniowy czas pracy

Jak w przypadku umowy zadaniowej wygląda urlop i inne tego typu świadczenia?

Przy zadaniowym czasie pracy, pracodawca ma obowiązek ewidencjonować okresy urlopów bezpłatnych i wypoczynkowych. Dodatkowo musi odnotować niezdolność do pracy z powodu choroby.

Umowa zadaniowa a urlop

Ilość dni urlopowych zależy od stażu pracy. 20 dni przysługuje pracownikom, których staż jest krótszy niż 10 lat i 26 dni, kiedy okres pracy wynosi 10 lat lub jest dłuższy.

Umowa zadaniowa umożliwia również przebywanie na zwolnieniu lekarskim. W trakcie pobytu na L4 pracownik nie może wykonywać powierzonych zadań. W sytuacji, kiedy podczas zwolnienia, obowiązki nie zostały przekazane innej osobie, wówczas czas przeznaczony na ich wykonanie powinien zostać wydłużony proporcjonalnie do ilości dni zwolnienia lekarskiego.

Pracownicy chwalą sobie możliwość wykonywania swoich obowiązków w zadaniowym systemie czasu pracy. Wiąże się to z elastycznym rozkładem dotyczącym realizacji powierzonych zadań czy możliwością swobodnego wyboru miejsca pracy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne