Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/culturov/domains/samodzielnyprzedsiebiorca.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Czy świadectwo pracy jest obowiązkowe - obowiązki pracodawcy - Samodzielny Przedsiębiorca
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy świadectwo pracy jest obowiązkowe – obowiązki pracodawcy

Świadectwo pracy - obowiązek wystawienia przez pracodawcę

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który musi otrzymać od pracodawcy każdy pracownik, którego umowa się samoistnie wygasła lub została z jakichś powodów zerwana. Jest dokumentem bezwzględnym, co oznacza, że jego wydanie pod żadnym pozorem nie może być uzależniane od różnych czynników. Pracownik musi otrzymać świadectwo pracy najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy.

Co musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy musi zawierać bardzo wiele szczegółowych informacji na temat przebiegu pracy podczas okresu trwania umowy. Są to informacje takie jak:

 • okres zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy pracownika,
 • rodzaj pracy, jaka była przez pracownika wykonywana oraz stanowiska, na jakich był zatrudniony wraz z funkcjami, jakie pełnił,
 • jeśli umowa o pracę została przerwana za wypowiedzeniem, na dokumencie musi znaleźć się informacja o stronie stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; jeśli umowa wygasła, potrzebna jest podstawa prawna oraz tryb,
 • okres, za jaki pracownikowi należy się odszkodowanie związane ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • ilości urlopu, jaki został wykorzystany w roku, w którym nastąpiło zakończenie stosunku pracy oraz o ilości urlopu wypoczynkowego, jaki danemu pracownikowi przysługuje,
 • ilość wykorzystanego urlopu bezpłatnego oraz podstawa prawna, na podstawie której został udzielony,
 • wykorzystane urlopy: ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym, oraz o podstawie prawnej do ich udzielenia,
 • okres, podczas którego pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • ilość dni wykorzystanych w ciągu roku ustania stosunku pracy, zwolnieniach od pracy, określonych w artykule 188 Kodeksu Pracy,
 • ilości dni, za które pracownik uzyskał wynagrodzenie w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres, w którym pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
 • wykorzystanym urlopie dodatkowym, innych uprawnieniach albo świadczeniach, które są przewidziane w przepisach prawa pracy,
 • wypadających w okresie zatrudnienia, którego dane świadectwo pracy dotyczy, okresach nieskładkowych, które uwzględniane są podczas ustalania prawa do renty bądź emerytury,
 • zajęte wynagrodzenia ze pracę, które zostały określone w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę należnościach, których wypłacenie zostało wstrzymane ze względu na brak środków finansowych.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, na życzenie pracownika można zawrzeć także informacje dotyczące jego wynagrodzenia (wysokość i składniki), oraz o kwalifikacjach, jakie uzyskał podczas pracy w zakładzie.

 

Świadectwo pracy – wzór

Kto sporządza świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest jednym z dokumentów, które musi otrzymać każdy pracownik od swojego pracodawcy, jeśli tylko był zatrudniony na umowę o pracę niezależnie od tego czy była to umowa na czas nieokreślony, określony czy okres próbny i umowa dobiegła końca lub została rozwiązana. Jeśli umowa z pracownikiem wygasła, ale współpraca jest kontynuowana lub w ciągu 7 dni pracodawca nawiąże kolejną umowę o pracę, nie ma obowiązku wystawiania świadectwa pracy, ale można zrobić to na wniosek pracownika.

Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić dokument najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy. Świadectwo pracy powinno zostać przekazane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej do dnia, w którym ustał stosunek pracy. Jeśli będzie to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczenia dokumentu pocztą lub w inny sposób w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy. Jeśli pracownik dostrzeże w świadectwie pracy błędy, ma czternaście dni na zgłoszenie tego faktu pracodawcy. Ten ma siedem dni na podjęcie decyzji czy wydać nowe świadectwo pracy, czy zanegować wniosek pracownika. Musi się jednak liczyć z tym, że w takiej sytuacji, pracownik ma prawo zgłosić się do sądu pracy z odwołaniem od tej decyzji, a jeśli sąd poprze jego wniosek, pracownik może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

IT

W dzisiejszym, gęsto zasiedlonym świecie cyfrowym, analiza ruchu na stronie jest kluczem do sukcesu online. Dzięki analityce internetowej, marki mogą zrozumieć zachowania odwiedzających, dostosowując...

Biznes

Project Manager (PM) to profesjonalista odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją projektów w ramach organizacji. Rola Project Managera jest kluczowa dla zapewnienia...

Biznes

List motywacyjny to rodzaj dokumentu, który jest przesyłany wraz z CV w celu aplikowania na określone stanowisko pracy, stypendium, praktyki lub inny rodzaj możliwości...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Domeny, hosting

Popularną metodą wykorzystywaną przez oszustów phishingowych jest tworzenie fałszywych witryn internetowych podszywających się pod popularne, istniejące strony, w celu nakłonienia użytkownika do poświadczenia logowania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne