Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy świadectwo pracy jest obowiązkowe – obowiązki pracodawcy

Świadectwo pracy - obowiązek wystawienia przez pracodawcę

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który musi otrzymać od pracodawcy każdy pracownik, którego umowa się samoistnie wygasła lub została z jakichś powodów zerwana. Jest dokumentem bezwzględnym, co oznacza, że jego wydanie pod żadnym pozorem nie może być uzależniane od różnych czynników. Pracownik musi otrzymać świadectwo pracy najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy.

Co musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy musi zawierać bardzo wiele szczegółowych informacji na temat przebiegu pracy podczas okresu trwania umowy. Są to informacje takie jak:

 • okres zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy pracownika,
 • rodzaj pracy, jaka była przez pracownika wykonywana oraz stanowiska, na jakich był zatrudniony wraz z funkcjami, jakie pełnił,
 • jeśli umowa o pracę została przerwana za wypowiedzeniem, na dokumencie musi znaleźć się informacja o stronie stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; jeśli umowa wygasła, potrzebna jest podstawa prawna oraz tryb,
 • okres, za jaki pracownikowi należy się odszkodowanie związane ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • ilości urlopu, jaki został wykorzystany w roku, w którym nastąpiło zakończenie stosunku pracy oraz o ilości urlopu wypoczynkowego, jaki danemu pracownikowi przysługuje,
 • ilość wykorzystanego urlopu bezpłatnego oraz podstawa prawna, na podstawie której został udzielony,
 • wykorzystane urlopy: ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym, oraz o podstawie prawnej do ich udzielenia,
 • okres, podczas którego pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • ilość dni wykorzystanych w ciągu roku ustania stosunku pracy, zwolnieniach od pracy, określonych w artykule 188 Kodeksu Pracy,
 • ilości dni, za które pracownik uzyskał wynagrodzenie w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres, w którym pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
 • wykorzystanym urlopie dodatkowym, innych uprawnieniach albo świadczeniach, które są przewidziane w przepisach prawa pracy,
 • wypadających w okresie zatrudnienia, którego dane świadectwo pracy dotyczy, okresach nieskładkowych, które uwzględniane są podczas ustalania prawa do renty bądź emerytury,
 • zajęte wynagrodzenia ze pracę, które zostały określone w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę należnościach, których wypłacenie zostało wstrzymane ze względu na brak środków finansowych.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, na życzenie pracownika można zawrzeć także informacje dotyczące jego wynagrodzenia (wysokość i składniki), oraz o kwalifikacjach, jakie uzyskał podczas pracy w zakładzie.

 

Świadectwo pracy – wzór

Kto sporządza świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest jednym z dokumentów, które musi otrzymać każdy pracownik od swojego pracodawcy, jeśli tylko był zatrudniony na umowę o pracę niezależnie od tego czy była to umowa na czas nieokreślony, określony czy okres próbny i umowa dobiegła końca lub została rozwiązana. Jeśli umowa z pracownikiem wygasła, ale współpraca jest kontynuowana lub w ciągu 7 dni pracodawca nawiąże kolejną umowę o pracę, nie ma obowiązku wystawiania świadectwa pracy, ale można zrobić to na wniosek pracownika.

Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawić dokument najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy. Świadectwo pracy powinno zostać przekazane pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej do dnia, w którym ustał stosunek pracy. Jeśli będzie to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek dostarczenia dokumentu pocztą lub w inny sposób w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy. Jeśli pracownik dostrzeże w świadectwie pracy błędy, ma czternaście dni na zgłoszenie tego faktu pracodawcy. Ten ma siedem dni na podjęcie decyzji czy wydać nowe świadectwo pracy, czy zanegować wniosek pracownika. Musi się jednak liczyć z tym, że w takiej sytuacji, pracownik ma prawo zgłosić się do sądu pracy z odwołaniem od tej decyzji, a jeśli sąd poprze jego wniosek, pracownik może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Agencje SEO to podmioty specjalizujące się w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Współpraca z tego rodzaju...

Księgowość

Każda osoba zaciągająca zobowiązania finansowe musi pamiętać o terminowej spłacie należności. W przypadku braku odnotowania pokrycia zadłużenia, wierzyciel może wystosować pismo, które ma za zadanie przypomnieć o obowiązku terminowej...

Biznes

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, zastanawia się nad powierzeniem części obowiązków innym osobom. Duże przedsiębiorstwa wymagają odpowiedniej logistyki i dobrej organizacji pracy. W wielu firmach powoływany jest...

Księgowość

Weksel in blanco inaczej nazywany wekslem niezupełnym jest papierem wartościowym, który obowiązkowo musi posiadać określone przez prawo cechy. Dokument ten jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej wykorzystywany...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy. Zatem ile...

Księgowość

Przedsiębiorcy doskonale znają pojęcie amortyzacji środków trwałych. To właśnie ona pozwala im obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Amortyzacja została ujęta w prawie podatkowym oraz w ustawie o rachunkowości. Jej podstawowe...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne