Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Czy pracodawca ma obowiązek dofinansowania okularów?

finansowanie okularów przez pracodawcę

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swojemu pracownikowi odpowiednich warunków – każde stanowisko pracy musi spełniać wymogi BHP. Niestety coraz częściej praca wiąże się w wielogodzinnym siedzeniem przed ekranem, a światło emitowane przez takie urządzenia może powodować trwałe upośledzenie narządu wzroku. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio dbać o swoje oczy i nie doprowadzić do pogorszenia widzenia. Od kilku lat w rozporządzeniu Ministra Pracy istnieje zapis, że każdemu pracownikowi, obsługującemu stanowisko wyposażone w monitor ekranowy, na każdą godzinę pracy przysługuje 5 minut przerwy, które wlicza się w czas pracy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie okularów?

O dofinansowanie okularów może zwracać się każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, a także stażyści czy praktykanci. Co ważne staż pracy nie odgrywa tu żadnej roli, dlatego o dopłatę może wnioskować nawet nowo zatrudniony pracownik, o ile spełnia odpowiednie warunki. Niestety osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie oraz umowy o dzieło) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie okularów.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Jest tylko kilka warunków, które należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie okularów. Przede wszystkim nie trzeba mieć już stwierdzonej wady wzroku, ani stażu pracy. Na decyzję nie wpływa także to, czy pracownik będzie musiał używać okularów tylko w pracy, czy przez cały dzień. Okulary przysługują każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Kolejnym krokiem jest udanie się do lekarza okulisty i otrzymać od niego zaświadczenia lekarskiego. Jednak nie można udać się do lekarza prywatnie – ten dokument musi zostać wydane podczas badań pracowniczych. Nawet jeśli termin kolejnego badania jest odległy, można poprosić pracodawcę o dodatkowe skierowanie na badania wzroku.

Kolejnym warunkiem jest praca przed komputerem przez minimum połowę czasu pracy, co przy pełnym wymiarze godzin, wynosi 4 godziny dziennie.

dofinasowanie do okularów w pracy

Czy pracodawca musi dofinansować okulary?

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracownikom dość jasno reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 roku, w którym możemy przeczytać:

§ 8 monit. ekr.

Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej i okularów korygujących wzrok

  1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.  Wniosek o dofinansowanie okularów składa się u pracodawcy, jednak do jego rozpatrzenia konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wydanego na badaniach pracowniczych oraz faktury lub rachunku za zakupiony sprzęt”.

Oczywiście przez lata wiele się zmieniło, dlatego obecnie również korzystanie z laptopów, tabletów oraz smartfonów uprawnia do skorzystania z tego prawa. Zasadniczo więc pracodawca nie ma prawa odmówić, jednak należy pamiętać, że kwoty dofinansowania ustalane przez zakłady często są zbyt niskie, by starczyły na kupienie odpowiednich pomocy. W takiej sytuacji należy się przede wszystkim zorientować czy dofinansowanie dotyczy oprawek, czy szkieł, a następnie wystąpić z wnioskiem o pełne dofinansowanie okularów.

okulary w pracy

Jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania nie jest jednoznacznie określona w przepisach. W praktyce oznacza to, że kwotę dofinansowania określają wewnętrzne przepisy firmy. Stosowanych jest kilka praktyk, ale dwie z nich są najpopularniejsze.

  • Pierwsza z nich zakłada całkowite pokrycie kosztów okularów przez pracodawcę, niestety jest dość rzadko stosowana.
  • Druga to dofinansowanie okularów tylko do pewnej kwoty i to z nią można się spotkać najczęściej.

Warto dowiedzieć się wcześniej jaką zasadę przyjął nasz zakład, żeby nie doszło do nieporozumień. Ostatecznie można także wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sfinansowanie całego kosztu okularów. Niestety może się okazać, że w przepisach pracodawcy jest zaznaczone, że jeśli koszt okularów przekroczy kwotę dofinansowania, pracownik musi pokryć wszystkie koszty z własnej kieszeni. W przepisach powinien znaleźć się także zapis, co jaki czas pracownik może starać się o dofinansowanie okularów – niestety nie uwzględniono go.

Inną sprawą, która leży w kwestii pracodawcy, jest dofinansowanie soczewek kontaktowych. Polskie prawo nie wymienia ich w rozporządzeniu o ochronie zdrowia, więc tylko i wyłącznie w rękach pracodawcy spoczywa decyzja o ich dofinansowywaniu.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne