Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/culturov/domains/samodzielnyprzedsiebiorca.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 347
Czy opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe? - Samodzielny Przedsiębiorca
Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe?

zus

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą one być dobrowolne lub obowiązkowe. Polskie prawo jasno określa podmioty, które są zobowiązane do opłacenia konkretnych składek ZUS. Ważne jest także ich terminowe uregulowanie.

Jakie są zasady opłacania składek ZUS?

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniły się terminy, w których należy opłacać składki ZUS. Obecnie obowiązujące przepisy określają poniższe daty:

 • do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek oraz zakładów budżetowych;
 • do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników, którzy posiadają osobowość prawną – dotyczy to np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń;
 • do 20 dnia następnego miesiąca – termin ten obowiązuje pozostałych płatników składek.

W tych terminach składki muszą zostać opłacone i zaksięgowane na koncie ZUS-u. W sytuacji, kiedy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, wówczas składki należy opłacić w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Jakie składki ZUS są obowiązkowe?

Celem opłacania składek ZUS jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu określonych zdarzeń losowych nie są w stanie utrzymać się z pracy.

Rodzaje składek ZUS:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

W zależności od sytuacji zawodowej bądź społecznej, ubezpieczenia społeczne dzieli się na: obowiązkowe, dobrowolne lub nieobejmujące.

W przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę wszystkie składki ZUS są obowiązkowe. Osoby pracujące na zlecenie płacą ubezpieczenie: emerytalne, rentowe i chorobowe. Te same składki są obowiązkowe w przypadku pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu.

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe (chorobowe i wypadkowe – nie obejmują) występują w sytuacji, kiedy dana osoba:

 • pobiera zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • przebywa na urlopie wychowawczym, nie mając prawa do emerytury bądź renty lub też innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
 • pobiera świadczenie pielęgnacyjne;
 • pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekuna;
 • jest członkiem rady nadzorczej, pobierając wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji.

Z kolei osobę duchowną obowiązują ubezpieczenia: rentowe, emerytalne oraz wypadkowe.

Co ważne, jeżeli dana osoba nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi oraz rentowymi, wówczas może przystąpić do nich dobrowolnie, jednak nie dotyczy to ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje, jeżeli dana osoba ma ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe można uzyskać tylko w sytuacji, gdy dana osoba jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowym.

składki zus

Z jakich składek można zrezygnować?

Przedsiębiorca nie ma możliwości zrezygnować z opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, może natomiast dokonać rezygnacji z dobrowolnie opłacanych składek. W praktyce dotyczy to jednak niewielkiej grupy osób, które podlegały ubezpieczeniom: rentowym i emerytalnym, czyli opłacały składki same za siebie. Jednak w rzeczywistości nie miały ku temu obowiązku ustawowego.

Kto jest zwolniony z opłacania wybranych składek?

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło nie muszą opłacać żadnych składek ZUS. Z kolei pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie, są zwolnieni z ubezpieczenia chorobowego. Jest ono dobrowolne. To samo dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność

lub współpracują przy jej prowadzeniu. Osoby duchowne również są zwolnione z opłacania składki chorobowej.

Czy mając jednoosobową działalność, trzeba opłacać składki ZUS?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia składek ZUS. W przypadku tzw. małego ZUS-s będą to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne, natomiast w przypadku „dużego ZUS” należy dodać jeszcze Fundusz Pracy. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, należy opłacić składki do 20 dnia miesiąca, wykazując je w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Kiedy płaci się obniżone składki ZUS?

Polskie prawo umożliwia skorzystanie z ulgi dla początkujących przedsiębiorców zakładających własną działalność gospodarczą. W pierwszych pełnych 6 miesiącach jest to ulga na start, natomiast w kolejnych tzw. mały ZUS.

Chcąc skorzystać z ulgi na start, należy spełnić określone warunki, wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązkowych składek społecznych przez 6 miesięcy. Po tym okresie przedsiębiorca może skorzystać z „małego ZUS-u” przez 24 miesiące. Obniżona składka ZUS dla przedsiębiorcy, czyli tzw. preferencyjny ZUS w 2022 roku wynosi:

 • 285,71 zł – wraz z dobrowolną składką chorobową;
 • 263,59 zł – bez składki chorobowej.

Jakie są konsekwencje nieopłacania składek?

Niedotrzymanie terminu opłaty składek ZUS będzie wiązało się z koniecznością zapłaty odsetek. Ich wysokość zależy od długości okresu liczonego od dnia terminowej zapłaty do momentu dokonania wpłaty wraz z tym dniem. W przypadku, kiedy kwota odsetek nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wówczas zostanie ona anulowana. W 2022 roku jest to 30,50 zł. Za opóźnienie można również otrzymać karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Choć dla większości przedsiębiorców comiesięczne opłacanie składek ZUS jest uciążliwym obowiązkiem, to niestety jest konieczne. Warto zatem pamiętać o obowiązujących terminach tak, aby uniknąć odsetek lub kary grzywny.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

IT

Z plikami cookies spotykamy się każdego dnia podczas surfowania po sieci. Są one tak powszechne, że już mało kto zastanawia się nad ich funkcją....

Biznes

Budowanie marki osobistej to długotrwały proces, którego efekty pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie. Wpływa to korzystnie...

Biznes

Płatność odroczona stała się równie popularną metodą regulowania zobowiązań, co płatność kartą czy przelewem tradycyjnym. Klient, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, ma 30...

Biznes

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany do opłacania różnego rodzaju podatków. Sprawa jednak nieco się komplikuje w przypadku osób, które sprowadziły się tutaj z zagranicy...

IT

W dzisiejszym, gęsto zasiedlonym świecie cyfrowym, analiza ruchu na stronie jest kluczem do sukcesu online. Dzięki analityce internetowej, marki mogą zrozumieć zachowania odwiedzających, dostosowując...

Biznes

Project Manager (PM) to profesjonalista odpowiedzialny za planowanie, organizację i nadzór nad realizacją projektów w ramach organizacji. Rola Project Managera jest kluczowa dla zapewnienia...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Domeny, hosting

Popularną metodą wykorzystywaną przez oszustów phishingowych jest tworzenie fałszywych witryn internetowych podszywających się pod popularne, istniejące strony, w celu nakłonienia użytkownika do poświadczenia logowania...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne