Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Prawo

Czy można wrócić na przerwany urlop wychowawczy?

Przerwany urlop wychowawczy

Z urlopu wychowawczego często korzystają rodzice, którym trudno jest pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dziecka. Odpoczynek od obowiązków służbowych i poświęcenie swojego czasu na zbudowanie więzi i poczucia bezpieczeństwa u dziecka sprzyja korzystnie jego rozwojowi oraz budowaniu poczucia własnej wartości.

Komu i kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy może być udzielony w maksymalnym wymiarze 36 miesięcy, przy czym jednemu z rodziców przysługuje niezbywalne prawo do skorzystania z 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Oznacza to, że maksymalny okres, na jaki może być jednemu z nich udzielony taki urlop, wynosi 35 miesięcy. Możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego obejmuje rodziców lub opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których staż zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy, przy czym do okresu zatrudnienia wlicza się również te, które zostały odbyte u innego pracodawcy/ów. Urlop wychowawczy może być udzielony rodzicom/opiekunom dziecka maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Kluczowy w tym jest fakt, iż osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nie otrzymuje podczas jego trwania żadnego wynagrodzenia i nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Najczęściej rodzice wnioskują o udzielenie im urlopu w maksymalnie przysługującym im wymiarze, tj. 35 miesięcy, jednak z upływem czasu może okazać się, że rodzic/opiekun podejmie decyzję o przerwaniu urlopu wychowawczego i wcześniejszym powrocie do pracy. Powodów takiej decyzji może być wiele, ale najczęściej są one związane z brakiem płynności finansowej lub wcześniejszej chęci powrotu do życia zawodowego.  Rodzi się więc pytanie: czy można przerwać urlop wychowawczy oraz czy w przyszłości będzie można na niego wrócić? Wszystkie Twoje wątpliwości zostaną rozwiane po przeczytaniu poniższego artykułu.

Powrót na urlop wychowawczy

Jak przerwać urlop wychowawczy?

U wielu rodziców powstaje następująca wątpliwość: czy przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy jest możliwy, jeżeli wcześniej rodzic/opiekun pisemnie zadeklarował okres trwania tego urlopu, natomiast po jakimś czasie podjął decyzję o jego przerwaniu i wcześniejszym powrocie do pracy?

Odpowiedź brzmi: Tak. Trzeba jednak pamiętać, że trzeba spełnić kilka warunków i dopełnić pewnych istotnych formalności. O czym należy wiedzieć?

Przerwanie urlopu wychowawczego może nastąpić w każdym dowolnym momencie, lecz za zgodą pracodawcy. W tym celu pracownik powinien złożyć do pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego. Powinien on zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • miejscowość i datę sporządzenia,
  • czytelny podpis,
  • dane dziecka, którego dotyczy urlop wychowawczy,
  • informację o rezygnacji z urlopu i datę planowanego podjęcia pracy,
  • pierwotny termin trwania urlopu wychowawczego.

Należy wspomnieć, iż pracodawcy przysługuje prawo niewyrażenia zgody na podjęcie pracy w terminie wskazanym w powyższym wniosku, jednakże istnieje jeszcze inna możliwość, polegająca na poinformowaniu pracodawcy o przerwaniu urlopu wychowawczego na co najmniej 30 dni przed planowanym powrotem do pracy. W tej sytuacji ta informacja jest dla pracodawcy wiążąca i nie może nie wyrazić na nią zgody.

Czy można ponownie wrócić na urlop wychowawczy?

Rodzic/opiekun ma prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego udzielanego maksymalnie w 5 częściach, których liczba stanowi ilość wniosków o udzielenie urlopu wychowawczego przedkładanych pracodawcy. W praktyce oznacza to, iż przerwanie urlopu wychowawczego nie jest jednoznaczne z utratą możliwości ponownego skorzystania z niego, o ile spełnione zostaną warunki jego udzielenia, tj. wiek życia dziecka oraz liczba części urlopu wcześniej wykorzystanych przez pracownika, czyli nie większa niż 4.

Urlop wychowawczy

Jak przerwać urlop wychowawczy z powodu ciąży?

Nierzadko zdarza się, że kobieta podejmuje decyzję o zajściu w kolejną ciążę jeszcze w okresie trwania urlopu wychowawczego.  Trzeba pamiętać o tym, że nie jest to jednoznaczne z tym, że z automatu urlop wychowawczy zostanie przerwany. Ponadto podczas urlopu wychowawczego kobiecie nie przysługuje zasiłek chorobowy, zatem w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych w okresie ciąży, kobieta nie będzie mogła przebywać na zwolnieniu lekarskim, gdyż nie obejmuje jej ubezpieczenie chorobowe.

W tym wypadku przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy będzie krokiem koniecznym, aby uzyskać prawo do świadczenia chorobowego w czasie ciąży, jak również do naliczania dni urlopowych. Przerwanie urlopu wychowawczego podczas ciąży, odbywa się na takich samych zasadach, jak opisano powyżej. Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na wcześniejszy powrót do pracy, wówczas może to nastąpić dopiero po upływie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawiadomienia pracodawcy o przerwaniu urlopu wychowawczego.

Podsumowując, urlop wychowawczy wiąże się dla rodziców nie tylko z szeregiem uprzywilejowań, lecz również z pewnymi ograniczeniami, z których warto zdawać sobie sprawę. Przed podjęciem decyzji o urlopie wychowawczym warto zaznajomić się z obowiązującymi procedurami oraz prawami i obowiązkami spoczywającymi na rodzicu podczas tego szczególnego dla wszystkich okresu.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Marketing internetowy

Przed podjęciem decyzji o współpracy z agencją PR warto określić cele, wybrać agencję z doświadczeniem w Twojej branży, sprawdzić portfolio i referencje, przygotować budżet,...

Biznes

W dzisiejszych czasach managerowie większości firm zdają sobie sprawę z faktu, że to właśnie pracownicy stanowią największe bogactwo organizacji. Dlatego też coraz większą wagę...

Księgowość

Chorobowym ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są m.in. pracownicy zatrudnieni na etacie. Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia dobrowolnego, które jak sama nazwa wskazuje, nie jest...

Księgowość

Inwentaryzacja wielu przedsiębiorcom spędza sen z powiek. Kojarzy się z mozolnym i czasochłonnym procesem liczenia i sprawdzania stanów magazynowych. Występuje kilka rodzajów tego procesu,...

Księgowość

W przypadku choroby i niezdolności do pracy pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru...

Księgowość

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma obowiązek zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne, gdy musi odprowadzać od jego wynagrodzenia składki. Warto pamiętać,...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób,...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne