Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Czy lista obecności jest obowiązkowa?

Lista obecności w pracy

Lista obecności bezsprzecznie kojarzy się ze szkołą, a dokładniej z egzekwowaniem obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Jednak przygoda z listą obecności nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych lub uczelnianych murów. Jest bowiem również jednym z dokumentów, kluczowych w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i obsługi kadrowej firmy.

Przez lata forma listy obecności w pracy zmieniała się, rozwijając przy tym narzędzia przydatne nie tylko wcześniej wspomnianym działom, ale także dla kierownictwa, czy też właściciela. Pomimo tego lista obecności w zakładzie pracy budzi sporo zastrzeżeń i pytań. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości, które mogą pojawić się zarówno u pracowników, jak i szefostwa.

Po co pracownik wypełnia listę obecności?

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, zwłaszcza wśród pracodawców, jest niepewność dotycząca obowiązku prowadzenia przez niego listy obecności. Już na samym początku pragniemy podkreślić, że kodeks pracy, ani żadne inne przepisy, nie nakładają na firmy obowiązku jej prowadzenia. Należy przy tym jednak pamiętać, że jest to ważny dokument, który stanowi formę potwierdzenia obecności zatrudnionej osoby w pracy.

Pomimo tego podkreślamy, że nieobowiązkowa lista obecności nie jest równoznaczna z ewidencją czasu pracy. Te dwa pojęcia często bywają błędnie ze sobą mylone. Jest to poważny błąd, gdyż ewidencja jest już wymagana, co wskazuje art. 149 Kodeksu pracy, który brzmi następująco:

„Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników do celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”.

Formy jakie przyjmuje lista obecności

Zasadniczo przyjmuje się dwie formy prowadzenia list obecności. Pierwsza z nich to tradycyjna papierowa forma, pracownik podpisuje się na dokumencie, potwierdzając tym samym swoją obecność w pracy.

Druga forma prowadzenia listy obecności to forma elektroniczna. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie przede wszystkim na cyfrowy charakter takiego rozwiązania. Pozwala to bowiem na szereg usprawnień. Pracownik loguje się do specjalnego systemu, lub też „odbija” kartę magnetyczną. Wszystkie informacje gromadzone są przy pomocy dedykowanego programu komputerowego, który pozwala m.in. na zsumowanie czasu pracy czy wygenerowanie raportu. Jest to wygodne również z tego względu, że pracownicy kadr i księgowości nie muszą przeliczać i sprawdzać papierowych dokumentów przed zatwierdzeniem dyspozycji o wypłacie wynagrodzenia.

Lista obecności pracowników

Elektroniczna forma jest wygodna również dlatego, że zmniejsza się czas potrzebny pracownikowi na wpisanie się na liście. Ponadto program rejestruje dokładne godziny przyjścia i wyjścia z firmy. Rzetelne prowadzenie listy obecności może mieć znaczenie nie tylko w związku z kontrolą pracownika. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych takich jak wypadek, łatwo można ustalić czy miał on miejsce w pracy czy też nie.

Jakie informacje powinna zawierać lista obecności?

Jak już wspomniano lista obecności często bywa mylona z ewidencją czasu pracy. Ta pierwsza ma jedynie być pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniem bycia w pracy. Natomiast w ewidencji zawiera się szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy, a także wszystkich nieobecności pracownika, takich jak urlop, zwolnienie lekarskie lub inne dane wrażliwe.

Zatem na liście obecności nie mogą się widnieć żadne dane wrażliwe, które są chronione przez RODO. Z racji, że lista obecności nie jest wymagana przepisami prawa, nie są również uregulowane elementy, które powinny się na niej znaleźć. Jednak w celu zapewnienia jej formalnego charakteru i porządku, powinny się na niej znaleźć następujące elementy:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • obowiązujący okres,
 • dane pracodawcy i/lub kierownika,
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba przepracowanych godzin,
 • podpisy pracownika i przełożonego.

Najczęściej obecność potwierdza się poprzez zaznaczenie kratki lub podpisanie się. W przypadku nieobecności na liście należy wpisać słowo „nieobecność”, bez podawania informacji dotyczących przyczyny absencji w pracy.

Nie lista obecności, a ewidencja czasu pracy

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia pełni ewidencja czasu pracy, lista obecności jest jedynie dokumentem potwierdzającym jego obecność. Ewidencja musi zawierać następujące informacje:

 • liczba przepracowanych godzin,
 • liczba nadgodzin,
 • liczba dni pracujących w niedziele i święta,
 • liczba godzin pracy w godzinach nocnych,
 • zwolnienia lekarskie,
 • wykorzystany urlop,
 • wszelkie inne informacje, dzięki którym możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności w pracy.

Jak długo trzeba przechowywać listę obecności?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 nakłada na pracodawcę obowiązek gromadzenia informacji o rozpoczęciu i zakończeniu pracy przez pracownika w danym dniu, a także wnioski urlopowe czy skierowania na badania lekarskie. Wszystkie dokumenty pracownicze muszą być przechowywane przez 10 lat od ustania stosunku pracy. Mogą to być zarówno zarchiwizowane papierowe dokumenty, lub też skany w formie cyfrowej. Wymogiem jest, aby dostęp do nich nie był utrudniony. Warto prowadzić i przechowywać listę obecności w sposób, który nie będzie skomplikowany zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Biznes

Decyzja o wynajmie biura musi być przemyślana i podyktowana ważnymi czynnikami. Zazwyczaj jest to postępowanie długoterminowe, stąd też warto uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Ważny...

Biznes

Umowa na okres próbny jest najpopularniejszą formą zatrudnienia nowego pracownika. Pozwala zweryfikować zaangażowanie podwładnego oraz jego predyspozycje czy umiejętności. Charakteryzuje się krótkim okresem trwania,...

Biznes

Osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, musi wybrać formę prawną własnej firmy. To kluczowa kwestia dla prowadzenia biznesu, sposobu rejestracji, kosztów prowadzenia...

Marketing internetowy

Biznes to nie tylko produkt czy usługa, ale przede wszystkim strategia, która pozwala na ich skuteczną promocję na rynku. Dlatego coraz więcej firm decyduje...

Biznes

Strategia marketingowa to spójny plan rozwoju przedsiębiorstwa oraz maksymalizacja zysków. Niewątpliwie stanowi fundamentalny dokument każdej organizacji, opisujący cechy, które posiada dana marka, jak również...

Marketing internetowy

Pozytywne doświadczenia klientów są niezwykle ważne w każdym biznesie. To właśnie one wpływają na postrzeganie danego produktu, usługi, strony internetowej czy aplikacji. Kluczowe jest...

Sprawdź również

Księgowość

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm...

Księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego. Jedną z podstawowych danin jest podatek dochodowy....

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne