Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Cesja usług

Cesja usług

Cesja usług to proces, w którym prawo własności do wybranych usług przenoszone jest z jednego podmiotu na inny. Działanie takie można przeprowadzić, gdy chcemy zmienić właściciela posiadanej usługi, firmę, która jest jej właścicielem lub zrzec się praw do danej usługi na rzecz innego klienta. Cesje usług mogą następować przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych, ale i internetowych – na nowego właściciela możemy przenieść np. usługę hostingu czy własność domeny, z której rezygnujemy. Jak działa to w praktyce i jakie warunki należy spełnić, by przeprowadzić cesję usługi?

Cesja usług – strony w umowie

Cesja jest umową cywilnoprawną, w której cedent (osoba korzystająca z usługi) przenosi prawo do niej na cesjonariusza, rezygnując w ten sposób ze wszystkich praw i zobowiązań ciążących na niej w związku z użytkowaniem danej usługi. W praktyce, korzystając z cesji usług pozbywamy się praw do korzystania z nich na korzyść innej osoby lub firmy, która z chwilą zawarcia umowy cesji przejmuje wszelkie zobowiązania i prawa do korzystania z usługi.

  • Cedent to osoba, która podpisała umowę na korzystanie z określonych usług i w ramach umowy cesji zrzeka się ich na korzyść innej osoby lub firmy, zwanej cesjonariuszem.
  • Cesjonariusz przejmuje zobowiązania i uprawnienia związane z użytkowaniem usługi od cedenta, jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność za terminową spłatę i uregulowanie zobowiązań związanych z daną usługą.

W przypadku usług, najczęstszymi przedmiotami cesji są polisy ubezpieczeniowe, przekazywane nowym nabywcom samochodów, nieruchomości czy innych ubezpieczonych dóbr wraz z ich nabyciem. Cesja musi być osobno podpisanym, oficjalnie zatwierdzonym dokumentem. Przykładowo, sprzedając samochód i podpisując umowę sprzedaży, konieczne jest zaznaczenie że sprzedawane jest także jego ubezpieczenie oraz powiadomienie o fakcie zakładu ubezpieczeniowego, który przygotuje odpowiednią umowę cesji.

Cesje wykorzystuje się także przy przenoszeniu własności dla usług telekomunikacyjnych i wielu innych usług świadczonych na podstawie abonamentu, w tym także usług w obrębie obsługi witryny internetowej czy własności samej witryny i domeny. Według prawa, przedmiotem umowy cesji może być każda wierzytelność, w całości lub części, pieniężna lub niepieniężna.

Prawa i obowiązki cesjonariusza i cedenta usługi

Cedent przekazujący w postaci umowy cesji uprawnienia do korzystania z danej usługi traci wszelkie związane z nią korzyści, w tym prawo do użytkowania przekazywanej własności. W momencie wykonania cesji, cesjonariusz nabywa wszelkie prawa do usługi, w tym m.in. prawo do zrezygnowania z umowy, jej wypowiedzenia lub przedłużenia. Co jednak ważne, cesja powinna być sporządzona jako umowa pisemna, jeśli w takiej też formie zawarto umowę o korzystanie z danej usługi – firma, która wykonuje daną usługę na rzecz cedenta, a później cesjonariusza, musi zostać o takiej cesji poinformowana. W przypadku przenoszenia prawa do usług internetowych, często spotykaną opcją jest wykonanie cesji drogą elektroniczną, z podaniem wszystkich danych cesjonariusza i przeniesieniem praw do usługi na jego konto, z automatycznym zablokowaniem dostępu do usługi dla zrzekającego się z niej cedenta.

Co zawarte jest w umowie cesji usługi?

Brzmienie umowy cesji będzie zależało od przedmiotu cesji, a więc usługi jaka jest przekazywana i jej formy. Elementy, które pozostaną w tego typu umowach niezbędne to oczywiście data i miejsce zawarcia umowy cesji, określenie stron umowy (cedenta i cesjonariusza), formalne oświadczenie cedenta o tym, że jest on uprawniony do korzystania z danej usługi, w tym także przekazania jej cesjonariuszowi, określenie momentu przeniesienia wierzytelności, cena przedmiotu umowy (w przypadku usług kosztów do spłaty do momentu zakończenia obowiązywania czasu umowy na usługę) oraz załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności, a więc podpisana przez cedenta umowa o wykupieniu danej usługi.

Należy pamiętać, że jeśli korzystamy z określonych usług (np. hostingu strony internetowej) i przenosimy ją w formie cesji na nową osobę lub firmę, z momentem cesji określonym w umowie utracimy wszelki dostęp do użytkowanej wcześniej usługi. Dane na dokumentach, w systemach, panelu sterowania i umowach zostaną zmienione na dane nowego abonenta. Ponowne przeniesienie umów na starego abonenta możliwe jest jedynie przez ponowną cesję usługi. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu praw do danej usługi na nową osobę warto się więc dobrze zastanowić, a przede wszystkim sprawdzić, czy cesja danej usługi nie będzie wymagała wniesienia opłaty za przeniesienie usługi na nowego abonenta.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Biznes

Programy do fakturowania online to wygodne narzędzie, które ułatwia dziś wielu firmom prowadzenie własnej księgowości i kontrolowanie bieżących spraw finansowych. W małych i średnich...

Biznes

Home office to nie nowość. Niemniej jednak stan epidemii spowodował, że takie świadczenie pracy bardzo się upowszechniło i wygląda na to, że pod tym...

Marketing internetowy

Prowadząc sklep internetowy i przygotowując podstrony kolejnych produktów, trzeba zadbać nie tylko o ich zdjęcia, poprawnie wyświetlającą się cenę czy dostępność rozmiarów. O ile...

Marketing internetowy

Kolejność wyników, jakie pokazuje wyszukiwarka Google po wpisaniu przez użytkownika określonego hasła czy zapytania, jest ustalana na podstawie algorytmów. Nikt poza Google nie zna...