Media społecznościowe

Wyszukiwarka

Biznes

Cesja usług

Cesja usług

Cesja usług to proces, w którym prawo własności do wybranych usług przenoszone jest z jednego podmiotu na inny. Działanie takie można przeprowadzić, gdy chcemy zmienić właściciela posiadanej usługi, firmę, która jest jej właścicielem lub zrzec się praw do danej usługi na rzecz innego klienta. Cesje usług mogą następować przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych, ale i internetowych – na nowego właściciela możemy przenieść np. usługę hostingu czy własność domeny, z której rezygnujemy. Jak działa to w praktyce i jakie warunki należy spełnić, by przeprowadzić cesję usługi?

Cesja usług – strony w umowie

Cesja jest umową cywilnoprawną, w której cedent (osoba korzystająca z usługi) przenosi prawo do niej na cesjonariusza, rezygnując w ten sposób ze wszystkich praw i zobowiązań ciążących na niej w związku z użytkowaniem danej usługi. W praktyce, korzystając z cesji usług pozbywamy się praw do korzystania z nich na korzyść innej osoby lub firmy, która z chwilą zawarcia umowy cesji przejmuje wszelkie zobowiązania i prawa do korzystania z usługi.

  • Cedent to osoba, która podpisała umowę na korzystanie z określonych usług i w ramach umowy cesji zrzeka się ich na korzyść innej osoby lub firmy, zwanej cesjonariuszem.
  • Cesjonariusz przejmuje zobowiązania i uprawnienia związane z użytkowaniem usługi od cedenta, jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność za terminową spłatę i uregulowanie zobowiązań związanych z daną usługą.

W przypadku usług, najczęstszymi przedmiotami cesji są polisy ubezpieczeniowe, przekazywane nowym nabywcom samochodów, nieruchomości czy innych ubezpieczonych dóbr wraz z ich nabyciem. Cesja musi być osobno podpisanym, oficjalnie zatwierdzonym dokumentem. Przykładowo, sprzedając samochód i podpisując umowę sprzedaży, konieczne jest zaznaczenie że sprzedawane jest także jego ubezpieczenie oraz powiadomienie o fakcie zakładu ubezpieczeniowego, który przygotuje odpowiednią umowę cesji.

Cesje wykorzystuje się także przy przenoszeniu własności dla usług telekomunikacyjnych i wielu innych usług świadczonych na podstawie abonamentu, w tym także usług w obrębie obsługi witryny internetowej czy własności samej witryny i domeny. Według prawa, przedmiotem umowy cesji może być każda wierzytelność, w całości lub części, pieniężna lub niepieniężna.

Prawa i obowiązki cesjonariusza i cedenta usługi

Cedent przekazujący w postaci umowy cesji uprawnienia do korzystania z danej usługi traci wszelkie związane z nią korzyści, w tym prawo do użytkowania przekazywanej własności. W momencie wykonania cesji, cesjonariusz nabywa wszelkie prawa do usługi, w tym m.in. prawo do zrezygnowania z umowy, jej wypowiedzenia lub przedłużenia. Co jednak ważne, cesja powinna być sporządzona jako umowa pisemna, jeśli w takiej też formie zawarto umowę o korzystanie z danej usługi – firma, która wykonuje daną usługę na rzecz cedenta, a później cesjonariusza, musi zostać o takiej cesji poinformowana. W przypadku przenoszenia prawa do usług internetowych, często spotykaną opcją jest wykonanie cesji drogą elektroniczną, z podaniem wszystkich danych cesjonariusza i przeniesieniem praw do usługi na jego konto, z automatycznym zablokowaniem dostępu do usługi dla zrzekającego się z niej cedenta.

Co zawarte jest w umowie cesji usługi?

Brzmienie umowy cesji będzie zależało od przedmiotu cesji, a więc usługi jaka jest przekazywana i jej formy. Elementy, które pozostaną w tego typu umowach niezbędne to oczywiście data i miejsce zawarcia umowy cesji, określenie stron umowy (cedenta i cesjonariusza), formalne oświadczenie cedenta o tym, że jest on uprawniony do korzystania z danej usługi, w tym także przekazania jej cesjonariuszowi, określenie momentu przeniesienia wierzytelności, cena przedmiotu umowy (w przypadku usług kosztów do spłaty do momentu zakończenia obowiązywania czasu umowy na usługę) oraz załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności, a więc podpisana przez cedenta umowa o wykupieniu danej usługi.

Należy pamiętać, że jeśli korzystamy z określonych usług (np. hostingu strony internetowej) i przenosimy ją w formie cesji na nową osobę lub firmę, z momentem cesji określonym w umowie utracimy wszelki dostęp do użytkowanej wcześniej usługi. Dane na dokumentach, w systemach, panelu sterowania i umowach zostaną zmienione na dane nowego abonenta. Ponowne przeniesienie umów na starego abonenta możliwe jest jedynie przez ponowną cesję usługi. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu praw do danej usługi na nową osobę warto się więc dobrze zastanowić, a przede wszystkim sprawdzić, czy cesja danej usługi nie będzie wymagała wniesienia opłaty za przeniesienie usługi na nowego abonenta.

Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Dobry UX sprawia, że użytkownik nie tylko w prosty i przejrzysty sposób znajduje to, czego szuka, ale także z łatwością może poruszać się po danej witrynie. W przypadku sklepów internetowych to bardzo ważne. Jednak...

Marketing w social mediach jest niezwykle ważny. Warto zatem zastanowić się, które platformy będą najbardziej skuteczne w promowaniu danej firmy. Niewątpliwie najpopularniejszy jest Facebook czy Instagram. Jednak...

Marketing internetowy

Darmowe kursy Google – czy warto z nich korzystać? Internetowe rewolucje to szkolenia składające się z ponad 20 kursów, podzielonych na moduły, które zawierają lekcje o bogatym zakresie tematycznym. Rozpoczynając...

Pandemia Covid-19 wymusiła przejście na pracę zdalną w wielu przedsiębiorstwach. Było to konieczne, aby zachować ciągłość prawidłowego funkcjonowania danej firmy. Pojawiła się także potrzeba zapewnienia swoim pracownikom...

IT

Polska jest liderem w Europie środkowo-wschodniej w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest przewaga nad konkurencją, nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm, w tym...

Aktualności

Sprzedaż transgraniczna niesie za sobą ogromny potencjał oraz sporo możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki wdrożeniu cross-border’a do strategii e-biznesu można zdywersyfikować kapitał i wypracować większe zyski. Jeśli chcesz rozpocząć...

Sprawdź również

Jednym z dokumentów księgowych przedsiębiorstw jest nota obciążeniowa. Księgowanie noty obciążeniowej, uznaniowej lub obciążeniowo-uznaniowej pozwala między innymi na dokumentowanie nieopodatkowanych transakcji. Chociaż często możliwa jest korekta...

Księgowość

Nievatowcy, zwolnieni z obowiązku opodatkowania sprzedaży, mogą posługiwać się w rozliczeniach rachunkami lub wystawiać faktury sprzedażowe, w szczególności w ramach sprzedaży na rzecz firm lub na żądanie nabywcy. Ze względu na korzystanie...

Biznes

Inwestowanie swoich pieniędzy to jeden z szybszych sposobów na pomnożenie swoich oszczędności. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej Polaków inwestuje nadwyżki. Jednak dla osób, które nigdy wcześniej nie miały...

IT

Czy wiesz, że jeśli reklamujesz swój biznes za pomocą portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook, czy też Google, obowiązuje Cię od tego podatek? Do 31 marca każdego roku przedsiębiorcy mają...

Topowe tematy

Marketing partyzancki | jednoosobowa działalność gospodarcza | zasady tworzenia stron internetowych | platformy e-commerce | cele reklamy | ranking hostingu | program do wystawiania faktur online | księgowość w małej firmie | kiedy wystawić fakturę | linki afiliacyjne | copywriter praca | rodzaje reklam linkedin | faktura proforma | faktura korygująca | Brand Hero | szkolenia motywacyjne